SII – Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Vào diện kiểm soát từ 21.4.2022 do LNST cổ đông công ty mẹ năm 2021, 2021 âm

Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn

Nhóm ngành: Khu công nghiệp
Vốn điều lệ: 645,221,040,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 64,522,104 cp
KL CP đang lưu hành: 64,522,104 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
 • Tháng 08 năm 2004 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41003002620 cho Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Thành. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm vật liệu xây dựng, giám sát thi công, xây dựng các công trình hạ tầng như: Cầu đường, bến cảng, nhà ga, các công trình thủy lợi… Sau hơn 5 năm hoạt động đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực thí nghiệm vật liệu xây dựng, giám sát thi công, xây dựng cầu đường.
 • Đến tháng 05 năm 2010 Công ty đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn, vốn điều lệ tăng lên 400 tỷ đồng, đồng thời Công ty đã chuyển hướng hoạt động kinh doanh từ hoạt động xây dựng sang đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án đã đưa vào khai thác có nguồn thu đảm bảo.
 • Đến giữa năm 2011, qua tình hình thực tế và lợi thế của công ty, SII quyết định xây dựng và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh chính “Ngành Hạ tầng Môi Trường”
 • Tháng 9/2011, SII mua công ty CP Kỹ thuật Enviro để  xây dựng nền tảng công nghệ, mở rộng chuỗi giá trị trong lĩnh vực kinh doanh của mình.
 • Tháng 2/2013, thay thay đổi tên thành Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
 • Tháng 8/2013, Saigon Water ký hợp đồng đầu tư với đối tác chiến lược là Manila Water, phát hành thành tăng vốn thành công từ 400 tỷ đồng, lên 583.7 tỷ đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng công trình cầu đường, bến cảng, nhà ga, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, xửlý nước thải, cấp thoát nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và trạm biến áp. Dịch vụ tưvấn vềquản lý (trừtưvấn tài chính). Giám sát thi công công trình. Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. Kinh doanh bất động sản.
  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệkhác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Tư vấn về môi trường, tư vấn về công nghệ khác (Trừ tư vấn pháp luật);
 • Hoạt động kiến trúc và tưvấn kỹthuật có liên quan chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình xử lý chất thải;
  Bán buôn máy móc, Thiết bịvà phụtùng máy khác chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, thiết bị điều khiển – đo lường;
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Không hoạt động tại trụ sở);
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic (Không sản xuất tại trụ sở);
 • Bán buôn thiết bịcấp – thoát nước, hệthống xửlý nước sạch-nước thải. Bán buôn vật tư- thiết bị- phụ tùng  ngành công nghiệp, thiết bịxửlý môi trường. Bán buôn hoá chất khác (Trừ loại sửdụng trong nông nghiệp);
 • Nuôi trồng thuỷsản nội địa: Nuôi trồng thuỷsản nước lợ- nước ngọt và sản xuất giống thủy sản (Không hoạt động tại trụsở);
 • Sản xuất thiết bị điện khác (Không hoạt động tại trụsở);
 • Cho thuê máy móc, thiết bịvà đồdùng hữu hình khác: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp, xây dựng;
 • Xây dựng công trình cầu đường, bến cảng, nhà ga, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, xử lý nước thải, cấp thoát nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và trạm biến áp. Dịch vụ tư vấn về quản lý (trừ tư vấn tài chính). Giám sát thi công công trình. Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. Kinh doanh bất động sản.

Địa chỉ: Lầu 3, toà nhà 60 NDC, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, T.P HồChí Minh

Điện thoại: (84-8) 62 91 8483 Fax: (84-8) 62 91 8489

Người công bố thông tin: Ông Lê Văn Nam

Email: 

Website: http://saigonwater.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn