SIP – Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (UpCOM)

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG

Nhóm ngành: Khu công nghiệp
Vốn điều lệ: 944,923,750,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 80,993,464 cp
KL CP đang lưu hành: 94,492,253 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh – MCK: HCM
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
  • Ngày 24/10/2007: Thành lập CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305268812 (số cũ 4103008227) lần đầu ngày 24/10/2007.
  • Ngày 03/01/2019: Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo Văn bản số 32/ƯBCK-GSĐC ngày 03/01/2019.
  • Ngày 20/02/2019: Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 08/2019/GCNCP-VSD, mã chứng khoán: SIP.
Ngành, nghề kinh doanh chính: 
  • Chuyên đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, khu dân cu với cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu nhu: nhà ở, căn hộ, văn phòng, nhà hàng, trung tâm thương mại và cung cấp các dịch vụ tiện ích như điện, nước, xử lý nước thải.

Địa chỉ: Lô TT2-1, đường D4, KCN Đông Nam, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, T.P Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 3847 9375 Fax: (84.28) 3847 9272

Người công bố thông tin: Ông Lư Thanh Nhã – Phó TGĐ

Email: 

Website: http://saigonvrg.com.vn

Nguồn: Cafef.vn