Nhóm ngành: Chế biến thủy sản
Vốn điều lệ: 234,853,630,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 23,485,154 cp
KL CP đang lưu hành: 23,484,144 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sao Việt – MCK: SVS

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Thành lập từ năm 1988, tiền thân là Xí nghiệp Mặt hàng mới hay Factory No1 là một doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản.
 • 7/2000, xí nghiệp được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần thủy sản số 1. Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã cổ phiếu SJ1 ngày 29/12/2006 tại sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh .Kiểm toán độc lập: Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.
 • Năm 2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Công ty tăng vốn điều lệ và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá tình tăng quy mô, mở rộng hướng đầu tư để giúp công ty phát triển bền vững hơn.
 • Năm 2009, chuyển niêm yết sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để phù hợp với quy định nhà nước.
  Năm 2012, tăng vốn điều lệ lên 38,5 tỷ đồng bằng việc chia cổ tức 10% cổ phiếu.
 • Năm 2014, tăng vốn điều lệ lên 55.832.000 đồng bằng việc chào bán cổ phần ra công chúng.
 • Ngày 01/06/2015: Đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Đổi tên miền webside Công ty từ www.seajoco.vn sang www.agri.hunghau.vn. Tăng vốn điều lệ lên 77.451.840.000 đồng thông qua 3 đợt phát hành. Đợt 1 phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt 2 và 3 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và theo chương trình phát hành cho người lao động.
 • Năm 2016, tăng vốn điều lệ lên 104.553.710.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và theo chương trình phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngành nghề kinh doanh:

 • Thu mua, sản xuất , chế biến các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, súc sản và tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hóa, máy móc, thiết bị vật tư nguyên liệu, hóa chất, công nghệ phẩm.
 • Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt công trình lạnh công nghiệp điều hòa không khí, hệ thống điện.
 • Hợp tác liên doanh liên kết với tổ chức trong và ngoài nước
 • Kinh doanh cho thuê kho lạnh, văn phòng.
 • Kinh doanh bất động sản.
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng nhà các loại.
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, T.P Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3974 1135 – 028 3974 1136 / Fax: 028 3974 1280

Người công bố thông tin: Ông Trần Đức Dũng – Phó TGĐ

Email: info@seajoco.vn

Website: http://agri.hunghau.vn/

Nguồn: Cafef.vn