SSM – Công ty CP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM (HNX)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Duy trì diện cảnh báo vì LNST chưa pp tại ngày 31.12.2021 là số âm.

Công ty CP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM

Nhóm ngành: Chế tạo kết cấu thép
Vốn điều lệ: 55,010,240,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 5,501,024 cp
KL CP đang lưu hành: 4,947,477 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương – MCK: APS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành

 • Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM là một doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa với 43,08% vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực liên quan đến thiết kế, chế tạo kết cấu thép, cột thép, khung nhà tiền chế; mạ kẽm các sản phẩm cơ khí và dịch vụ mạ kẽm; xây lắp các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500Kv, các công trình nguồn điện, các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi; kinh doanh vận tải hàng; kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện;…
 • Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tiền thân là Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng (trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3) được thành lập vào ngày 31 tháng 08 năm 2001 theo Quyết định 225/QĐ – HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam.
 • Theo Quyết định số 85/2004/QĐ – BCN ngày 26/10/2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng.
 • Ngày 26/10/2004 Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng với số vốn ban đầu 7,5 tỷ đồng.
 • Ngày 17/01/2006 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM theo Quyết định số 973 QĐ/SSM-TCTĐHC ngày 17/01/2006 của HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng.
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/01/2007 Công ty tăng vốn từ 7,5 tỷ lên 9,97143 tỷ đồng bằng cách phát hành 247.143 cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/04/2007 Công ty tăng vốn từ 9,97143 tỷ lên 27,51664 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho: cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và chào bán ra công chúng.
 • Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM là Công ty liên kết trong tổ hợp các doanh nghiệp Công ty mẹ – Công ty con – Công ty liên kết của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.
 • Ngày 22/10/2008, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cho Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM với mã chứng khoán: SSM

Lĩnh vực kinh doanh

 • Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, cột thép, khung nhà tiền chế và các sản phẩm cơ khí khác;
 • Mạ kẽm các sản phẩm cơ khí và dịch vụ mạ kẽm;
 • Xây lắp các công trình nguồn điện, hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện thế đến 500Kv, các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông thuỷ lợi;
 • Kinh doanh vận tải hàng hoá;
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công;
 • Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới và dịch vụ nhà đất;
 • Tư vấn, giám sát, đền bù, giải phóng mặt bằng;
 • Ngoài các ngành nghề kinh doanh chính trên, trong quá trình hoạt động Công ty được quyền bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh khác không thuộc các ngành nghề bị Pháp luật cấm mà Công ty thấy có lợi cho Công ty và các cổ đông.

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, T.P Đà Nẵng

Điện thoại: 84-(511) 373 29 98 Fax: 84-(511) 373 24 89

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Tất Ánh – KTT

Email: Pcc3ssm@dng.vnn.vn

Website: http://www.ssm.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn