SVD – Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng

Nhóm ngành: Dệt may
Vốn điều lệ: 258,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 25,800,000 cp
KL CP đang lưu hành: 25,800,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu Khí – MCK: PSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
  • CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng được thành lập ngày 05/04/2013 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600986839 do Sở KH&DDT tỉnh Nam Định cấp với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng.
  • Công ty nhận được giấy phép xây dựng số 29/2018/GPXD ngày 14/11/2018 và Giấy phép xây dựng số 13/2019/GPXD của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình chấp thuận cho Công ty thực hiện Dự án xây dựng nhà máy sợi tại Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong (nay là xã Đông Quan), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
  • Ngày 19/12/2019, Công ty nhận được quyết định số 3770/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi tại Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nâng công suất lên 9.438 tấn/năm, tăng 2.75 lần so với công suất ban đầu.
  • Đến nay, sau 3 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Công ty đã đạt được quy mô vốn điều lệ 129 tỷ đồng. Trong quá trình phát triển, công ty đã tạo được tiếng vang tốt không chỉ đối với khách hàng mà còn tạo được uy tín tốt đối với nhân dân địa phương và nhà đầu tư.
  • Tính đến ngày 24/12/2019, sau đợt tăng vốn lần 3, Công ty mới chỉ có 6 cổ đông. Tuy nhiên, trong tháng 01/2020, các cổ đông này đã thực hiện chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông khác. Tính đến 10/02/2020, số lượng cổ đông của công ty là 128 cổ đông.
  • Theo quy định tại điểm C khoản 25 Luật Chứng khoán 2006, Công ty đại chúng là công ty cổ phần có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ từ 10 tỷ Việt Nam trở lên. Như vậy tính đến 10/02/2020, Công ty đã đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng. Vì vậy, ngày 19/02/2020, công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng gửi tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
  • Ngày 24/04/2020, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 2776/UBCK-GSĐC ngày 24/04/2020 của UBCKNN
  • Ngày 05/05/2020, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2020/GCNCP-VSD  với mã chứng khoán là SVD, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký là 12.900.000 cp
Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất sợi

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0903. 022.222

Người công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Nam

Email: 

Website: https://vudang.vn/

Nguồn: Cafef.vn