Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 124,199,860,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 12,419,787 cp
KL CP đang lưu hành: 12,419,787 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển 
  • Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 tiền thân là Xí nghiệp 96 trực thuộc Tổng Công ty Thành An – Bộ Quốc Phòng được chuyển đổi sang Công ty Cổ phần theo quyết định số 3073/QĐ-BQP ngày 25/10/2007 của Bộ Quốc Phòng. Công ty hoạt động theo Giấy CNĐKDN số 0400100545 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 09 tháng 01 năm 2008, thay đổi lần 7 ngày 18/09/2015. Với số vốn điều lệ ban đầu là 17.110.000.000 đồng. Năm 2015 công ty đã thực hiện tăng vốn lên 81.851.650.000 đồng.
  • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thực hiện các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đê đập, bến cảng, công trình cấp thoát nước, công trình bưu chính viễn thông, các công trình phục vụ Quốc phòng, an ninh… Công ty từng bước mở rộng thị trường xây lắp từ địa bàn miền Trung ra thị trường miền Bắc và miền Nam.
  • Trong những năm qua Công ty đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ, chỉ huy Binh đoàn 11 và các cơ quan chức năng cấp trên. Đồng thời với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của Cán bộ, chiến sỹ và người lao động trong Công ty qua các thời kỳ, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững chắc, đã khẳng định được năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty trong cơ chế thị trường.
  • Công ty đăng ký và trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 3868/UBCK – QLPH ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết tại sở theo Quyết định số 328/QĐ – SGDHN ngày 04/06/2015

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi – P.Hoà Thuận Đông – Q.Hải Châu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: Điện thoại: (84-4) 0511 3615 330 Fax: (84-4) 0511

Người công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Thu Hương – TV HĐQT, KTT

Email: xaylap96@yahoo.com.vn

Website: http://www.thanhan96.vn

Nguồn: Cafef.vn