Nhóm ngành: Thủy điện
Vốn điều lệ: 635,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 63,500,000 cp
KL CP đang lưu hành: 63,500,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử thành lập:
 • Thuỷ điện Thác Bà là nhà máy thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam. Công tác khảo sát thiết kế xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà được tiến hành từ năm 1959 đến năm 1961. Sau hơn 10 năm xây dựng, ngày 5 tháng 10 năm 1971, Nhà máy đã khởi động tổ máy số 1 và hoà lưới điện quốc gia.
 • Nhà máy thuỷ điện Thác Bà ban đầu là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực được thành lập theo Quyết định số 244 ĐT-NCQLKT-1 ngày 10 tháng 8 năm 1971 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than, sau đó được chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực I theo Quyết định số 478 NL/TCCB-LĐ ngày 30 tháng 06 năm 1993 của Bộ Trưởng Bộ Năng lượng.
 • Ngày 04 tháng 03 năm 1995, Bộ trưởng bộ Năng lượng đã ra Quyết định số 100/NL/TCCB-LĐ chuyển Công ty Thuỷ điện Thác Bà về Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
 • Ngày 30 tháng 3 năm 2005, Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà được chuyển thành Công ty Thuỷ điện Thác Bà Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp.
 • Ngày 24/10/2005, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 3497/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thuỷ điện Thác Bà thành Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà.
 • Ngày 31/3/2006, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà chính thức đi vào hoạt động theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.
 • Ngày 29/08/2006, cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) được chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 19/10/2009, Cổ phiếu của Công ty đã được chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
 • Ngày 14/7/2010, Công ty đã thành lập chi nhánh – Trung tâm dịch vụ kỹ thuật với nhiệm vụ sửa chửa thiết bị, công trình của Nhà máy thủy điện Thác Bà và thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật với khách hàng.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất, kinh doanh điện năng.
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp;
 • Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện.
 • Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện;
 • Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện.
 • Bồi dưỡng, đào tạo về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện. Kinh doanh dịch vụ du lịch.
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải và du lịch
 • Định hướng phát triển

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: +(84) 293 884 116 – Fax: (+84) 293 884 167

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoài Linh

Website: http://www.thacba.com.vn

Nguồn: Cafef.vn