Nhóm ngành: Xi măng
Vốn điều lệ: 15,102,800,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,510,280 cp
KL CP đang lưu hành: 1,510,280 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương – MCK: APS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Thái Bình, được thành lập theo quyết định số 163/TC ngày 15 tháng 12 năm 1979 của UBND tỉnh Thái Bình, với chức năng nhiệm vụ sản xuất Xi măng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.
  • Là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, đến ngày 20 tháng 11 năm 1992 được tổ chức lại là Doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 429/QĐ-UB của UBND tỉnh Thái Bình.
  • Theo Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 5/6/1995 của UBND tỉnh Thái Bình, xí nghiệp Xi măng Thái Bình được đổi tên là Công ty Xi măng Thái Bình.
  • Công ty xi măng Thái Bình chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình theo Quyết định số 1343/QĐ-UB ngày 22/10/2001 của UBND tỉnh Thái Bình.
  • Về chất lượng sản phẩm, sau khi đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, sản phẩm đạt độ trắng ≥ 70% so với độ trắng tuyệt đối và ≥ 80% so với BaSO4. Bên cạnh đó, cường độ đạt TCVN 5691-2000. Từ năm 1979 đến nay sản phẩm Xi măng Poóclăng trắng của Công ty đã được ban tổ chức hội chợ tặng thưởng các huy chương.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

  • Sản xuất vật liệu xây dựng;
  • Sản xuất xi măng.

Địa chỉ: Số 1, đường Quách Đình Bảo, cụm CN Phong Phú, P. Tiền Phong, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 84-(36) 3647 505 Fax: 84-(36) 3647 506

Người công bố thông tin:

Email: mailto:hcmcc@vnn.vn / thaibinhinfo@gmail.com

Website: http://ximangthaibinh.vn

Nguồn: Cafef.vn