Nhóm ngành: Than
Vốn điều lệ: 294,390,970,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 29,439,097 cp
KL CP đang lưu hành: 29,439,097 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kim Long. – MCK: KLS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2018
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Do yêu cầu của ngành than cần phát triển ngành công nghiệp khai khoáng nên ngày 01 tháng 8 năm 1960 Bộ Công nghiệp Nặng ra Quyết định giải thể Xí nghiệp Than Cẩm Phả để thành lập các Mỏ than mới, mỏ than Đèo Nai (nay là Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – TKV) được thành lập.
 • Ngày 30 tháng 06 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Năng lượng ra Quyết định số 414 NL/TCCBLĐ về việc thành lập lại Mỏ Than Đèo Nai, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Cẩm Phả.
 • Ngày 17 tháng 9 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 2601 QĐ/TCCB thành lập doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập: Mỏ Than Đèo Nai.
 • Ngày 01 tháng 10 năm 2001, HĐQT Tổng Công ty Than Việt Nam ra Quyết định số 405/QĐ-HĐQT chính thức đổi tên Mỏ Than Đèo Nai thành Công ty Than Đèo Nai – Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam.
 • Theo Quyết định số 1968/QĐ-BCN ngày 27/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Than Đèo Nai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thành Công ty Cổ phần Than Đèo Nai .
 • Công ty Than Đèo Nai chính thức đi vào hoạt động theo Mô hình Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/01/2007 với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – TKV. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa là 80.000.000.000 đồng trong đó phần vốn Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) nắm giữ 51%, cổ đông trong Công ty nắm giữ 29% và phần còn lại 20% do các cổ đông ngoài Công ty nắm giữ.
 • Niêm yết: Ngày 21 tháng 11 năm 2008, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (sở giao dịch Chứng khoán HN) với mã chứng khoán: TDN
 • Tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu thưởng (8 triệu cổ phiếu) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán HN từ 28/9/2011.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác và thu gom than cứng
 • Khai thắc và thu gom than non
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình công ích
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường sắt…

Địa chỉ: phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: +84-(33) 3864 251 – Fax: +84-(33) 3863 942

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Tùng – Chánh Văn phòng Công ty

Email: tungbachdn@gmai.com

Website: http://www.deonai.com

Nguồn: Cafef.vn