Nhóm ngành: Cấp thoát nước
Vốn điều lệ: 85,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 8,500,000 cp
KL CP đang lưu hành: 8,500,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT – MCK: FTS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu: 

Lịch sử hình thành

  • Ngày 31/07/1991 sở Giao Thông công chánh thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định 202/QĐ-TCNTL về việc thành lập Chi nhánh cấp nước Thủ Đức Biên Hòa;
  • Ngày 12/01/2005 Tổng công ty cấp nước Sài Gòn ký Quyết định số 012/QĐ-CN-TCLĐTL về việc đổi tên Chi nhánh cấp nước Thủ Đức Biên Hòa thành Chi nhánh cấp nước thủ Đức;
  • Ngày 31/08/2005 Tổng công ty cấp nước Sài Gòn ký Quyết định 65/QĐ-TCT-TC về việc thành lập chi nhánh cấp nước Thủ Đức trực thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn;
  • Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần từ ngày 18/01/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005935 do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Ngành nghề kinh doanh
  • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước;
  • Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất ( trên địa bàn phân công theo quyết định của tổng công ty cấp nước sài gòn).
  • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng công nghiệp ( trừ thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng).
  • Xây dựng công trình cấp nước.
  • Lấp mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.

Địa chỉ: 8 Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 389 602 40 Fax: 84-(8) 389 602 41

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Công Minh

Email: capnuocthuduc@yahoo.com

Website: http://www.capnuocthuduc.vn

Nguồn: Cafef.vn