TEG – Công ty CP Năng lượng và BĐS Trường Thành (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Năng lượng và BĐS Trường Thành

Nhóm ngành: Phát triển điện năng
Vốn điều lệ: 655,917,720,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 32,383,642 cp
KL CP đang lưu hành: 65,591,772 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia – MCK: NSI

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển

 • Ngày 28/02/2011: Công ty được thành lập với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư và dịch vụ Thịnh Vượng, vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng
 • Ngày 19/12/2011: Công ty thay đổi tên là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Minh Việt
 • Ngày 28/05/2012: Công ty tăng VĐL lên 20 tỷ đồng
 • Ngày 14/07/2014: Công ty đổi tên thành CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
 • Ngày 31/08/2015: Công ty tăng VĐL lên 150 tỷ đồng
 • Ngày 14/10/2015: Công ty trở thành Công ty đại chúng
 • Ngày 26/10/2015: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
 • Ngày 11/12/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán TEG
 • Ngày 22/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của TEG trên HNX

Quá trình tăng vốn điều lệ

 • Tháng 02/2011: Vốn điều lệ 6 tỷ đồng.
 • Lần 1: Tháng  05/2012, tăng vốn điều lệ từ 06 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.
 • Lần 2: Tháng  08/2015, tăng vốn điều lệ  từ 20 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.

  Ngành nghề kinh doanh chính:

 • Kinh doanh thương mại gỗ nguyên liệu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Kinh doanh bất động sản
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Khai thác khoáng sản

Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội

Điện thoại: 04-35599599 – Fax: 04-38398974

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Thanh Huyền

Email: info@tecgroup.vn

Website: http://tecgroup.vn

Nguồn: Cafef.vn