TET – Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc

Nhóm ngành: Nguyên vật liệu tổng hợp
Vốn điều lệ: 57,029,400,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 5,702,940 cp
KL CP đang lưu hành: 5,702,940 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Thành – MCK: ATSC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc (TEXTACO) tiền thân làTổng công ty vải sợi may mặc thuộc Bộ Thương Mại, chuyên sản xuất kinh doanh ngành hàng vải sợi may mặc.
 • Ngày 27/5/1957, Nhà nước quyết định thành lập Tổng công ty Bông vải sợi thuộc Bộ Thương Nghiệp – Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, sau đó đổi thành Cục Bông vải sợi (8 -12 -1960), Cục vải sợi may mặc (16 -7 -1962), Tổng công ty vải sợi may mặc (24 -11-1970). Từ 22/2/1995 chuyển thành Công ty vải sợi may mặc miền.
 • Năm 2004, Công ty Vải sợi may mặc Miền Bắc thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 187/2004/NĐ – CP của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Ngày 06/10/2004, Bộ Thương Mại đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ – BTM về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Vải sợi may mặc Miền Bắc thành Công ty Cổ phần. Đến tháng 7 năm 2005, công ty đã chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần với số vốn điều lệ là 23.000.000.000 đồng .
 • Ngày 04/02/2007, ĐHCĐ thường niên CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 20% (VĐL) là 4,6 tỷ đồng theo phương thức phân phối trên số cổ phần cổ đông hiện hữu đang nắm giữ, nâng vốn điều lệ lên 27.600.000.000 đồng .
 • Ngày 16/02/2008, ĐHCĐ thường niên của CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao đông trong Công ty, nâng vốn điều lệ lên 42.889.780.000 đồng và phát hành 100.000 trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 01 năm với mệnh giá 100.000 đồng/1 trái phiếu.
 • Ngày 03/12/2008, ĐHCĐ thường niên của CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ từ 42.889.780.000 đồng lên 47.029.400.000 đồng.
 • Thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 325/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 04 tháng 09 năm 2008, ngày 30/09/2009 Công ty đã tiến hành chuyển đổi 100.000 trái phiếu Textaco thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10 (một trái phiếu thành 10 cổ phiếu) chính thức nâng vốn điều lệ của Công ty lên 57.029.400.000 đồng.
 • Ngày 28/10/2009, Công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc niêm yết bổ sung 1 triệu cổ phiếu được chuyển đổi từ số trái phiếu chuyển đổi này.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt, may, bông, vải, sợi, thuốc nhuộm, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm), hàng đồ da và giả da, hàng điện máy, nguyên liệu, phụ liệu, máy móc thiết bị, nông lâm sản, thực phẩm, thủy sản, vật liệu xây dựng, giấy và văn phòng phẩm;
 • Xây dựng, kinh doanh dịch vụ kho, nhà xưởng, văn phòng làm việc;
 • Buôn bán hàng tiêu dùng.

Địa chỉ: 79 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 39360808 – Fax: 024 39360909

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Quỳnh Giao

Email: textaco@fpt.vn

Website: http://www.textaco.vn/

Nguồn: Cafef.vn