TFC – Công ty CP Trang (HNX)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Đưa cp vào diện bị cảnh báo từ 6.4.2022 do LNST chưa phân phối tại ngày 31.12.2021 là số âm.

Công ty CP Trang

Nhóm ngành: Thực phẩm
Vốn điều lệ: 168,299,940,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 16,829,994 cp
KL CP đang lưu hành: 16,829,994 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:-
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển
  • Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 bởi ông Hồ Văn Trung (hay còn gọi là Trang Hồ) cùng với những cổ đông sáng lập là người thân và bạn bè của ông, đã xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố HCM để sản xuất những sản phẩm là thực phẩm đông lạnh từ thủy sản phục vụ thị trường xuất khẩu tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc.
  • Ngày 03/11/2015: cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán TFC
Ngành nghề kinh doanh chính :
  • Sản xuất, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
  • Sản xuất, chế biến thực phẩm, cà phê và trà.
Giới thiệu về quá trình tăng vốn
  • Lần 1: Ngày 31/01/2014, Tăng vốn từ 20 tỷ lên 30 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn: chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Tỷ lệ 2:1)
  • Lần 2:  Ngày 29/06/2014, Tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn: chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu. (Tỷ lệ 3:2)
  • Lần 3:  Ngày 10/03/2015, Tăng vốn 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn: chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu. (Tỷ lệ 5:3)
  • Lần 4:  Ngày 26/06/2015,  Tăng vốn 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn: Phát hành bán cho cổ đông hiện hữu.  (Tỷ lệ 8:3). Giá phát hành 27.000 đồng/cổ phần.

Địa chỉ: Lô A14b KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

Điện thoại: (083) 7800900| Fax: (083) 7800735

Người công bố thông tin: Ông Trương Văn Quang – Tổng GĐ

Email: info@trangcorporation.com

Website: http://trangcorporation.vn/

Nguồn: Cafef.vn