THG – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Nhóm ngành: Bê tông thương phẩm
Vốn điều lệ: 199,641,320,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 19,963,893 cp
KL CP đang lưu hành: 19,964,103 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:-
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2015
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Năm 1977: Công ty xây dựng thuỷ lợi Tiền Giang được thành lập. Năm 1980: Ban tiếp nhận nguồn hàng viện trợ ADB ra đời, theo chương trình triển khai dự án tiền phong Gò Công – Tân An, thuộc Sở Thủy lợi Tiền Giang.
 • Năm 1981: Ban tiếp nhận nguồn hàng viện trợ ADB được chuyển thành Xí nghiệp thi công cơ giới thủy lợi. 11/07/1983: Xí nghiệp Thi công Cơ giới Thủy lợi sáp nhập với Công ty Xây dựng Thủy lợi thành Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang.
 • 1996: Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang chuyển đổi thành Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang. 1997: Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Mỹ Tho 2000: Thành lập Xí nghiệp bê tông, mở ra lãnh vực kinh doanh mới về các sản phẩm bê tông.
 • 2004: Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang, vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Đầu tư phát triển Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, Phường 6, TP. Mỹ Tho. Khu dân cư hiện đại đầu tiên của tỉnh Tiền Giang. Thành lập Trung tâm đầu tư và kinh doanh địa ốc EIC.
 • 2006: Khởi động đầu tư Khu dân cư Long Thạnh Hưng, thị trấn Chợ Gạo, qui mô 23 ha. Tăng vốn điều lệ công ty lên 60 tỉ đồng.
 • 2007: Khởi động dự án tái cấu trúc quản lý Công ty. Thành lập Công ty con:

– Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO, vốn điều lệ 10 tỉ đồng.

– Công ty TNHH MTV Xây dựng Giao Thông TICCO, vốn điều lệ 10 tỉ đồng.

– Công Ty TNHH MTV Bê tông TICCO, vốn điều lệ 38 tỉ đồng.

Thành lập các đơn vị kinh doanh trực thuộc:

– Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa

– Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây dựng

Góp vốn thành lập Công ty cổ phần TESTCO, vốn điều lệ 1,2 tỉ đồng, trong đó TICCO nắm giữ 80%.

 • 2008: Mua Công ty xây dựng thuỷ lợi An Giang (DNNN) và tổ chức lại thành công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang, vốn điều lệ 20 tỉ đồng, trong đó, TICCO nắm giữ 65% vốn điều lệ.
 • 2009: Thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản TICCO (TICCOReal) Sàn giao dịch bất động sản đầu tiên tại Tiền Giang.
 • 2010: Sáp nhập Công ty TNHH MTV Giao thông TICCO vào Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và tăng vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Phát hành thêm vốn cổ phần, nâng vốn điều lệ toàn Công ty 80 tỉ đồng
 • 2013 :  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 (04 cổ phiếu được 01 cổ phiếu thưởng), nâng vốn điều lệ toàn Công ty lên 100 tỉ đồng
 • Tháng 02/2014 thành lập Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi
 • Ngày 19/09/2016, thành lập 02 công ty con: Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO
 • Ngày 15/12/2016,  chấm dứt hoạt động 02 xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa và Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi. Công ty hoạt động dưới mô hình 5 công ty con và 2 Xí nghiệp trực thuộc
 • Tháng 12/2016,  Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 119,999 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng các công trình thuỷ lợi: Trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển các loại, hồ chứa nước và nạo vét rạch, kênh mương;
 • Thi công xây dựng các công trình dân dụng;
 • Thi công xây dựng các công trình công nghiệp;
 • Thi công các công trình giao thông: cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông các loại, hệ thống cấp thoát nước;
 • San lấp mặt bằng;
 • Trùng đại tu thiết bị, đóng mới và sửa chữa xà lan;
 • Gia công các sản phẩm cơ khí, cửa cống công trình thủy lợi; cát san lấp;

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, T.P Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073 3872 878 Fax: 073 3850 597

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Email: ticcotiengiang@yahoo.com

Website: http://ticco.com.vn

Nguồn: Cafef.vn