TIX – CTCP SX Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

CTCP SX Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Nhóm ngành: Khu công nghiệp
Vốn điều lệ: 300,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 30,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 30,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
Giới thiệu:

Lịch sử thành lập:

  • Tiền thân của Công ty sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) là Công ty Dịch vụ và Cung ứng Xuất khẩu, được thành lập theo quyết định số 1920/QĐ-UB ngày 11/11/1981 của UBND Quận Tân Bình.
  • Năm 1992, Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ Đầu tư Tân Bình được thành lập theo quyết định số 218/QĐ-UB ngày 11/02/1992 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngày 30/12/2006, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 6686/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương an cổ phần hóa và chuyển Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình thành Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình.
  • Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động vào ngày 18/07/2006 theo giấy CNĐKKD số 4103005032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp. Ngày 13/07/2007, Công ty Tanimex đã hoàn thành thủ tục đăng ký và trở thành công ty đại chúng theo quy định của pháp luật. Ngày 14/09/2015, Công ty đã thay đổi giấy CNĐKKD số 0301464904 lần thứ 14.
  • Ngày 25/11/2009, Công ty Tanimex niêm yết cổ phiếu và chính thức trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực kinh doanh:

  • Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng
  • Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà xưởng, cao ốc văn phòng
  • Kinh doanh Bất động sản
  • Đầu tư tài chính và các hoạt động khác

Địa bàn kinh doanh: Các hoạt động kinh doanh của công ty có địa bàn chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công ty còn có các chi nhánh tại Vũng Tàu và Bình Thuận.

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: 84-28 3868 6378 – Fax: 84-28 3864 2060

Người công bố thông tin: Bà Lê Nguyễn Hướng Dương

Email: tanimex@tanimex.com.vn

Website: http://www.tanimex.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn