Nhóm ngành: Thủy điện
Vốn điều lệ: 700,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 70,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 70,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – MCK: VISECURITIES
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành và phát triển:

 • Nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ (nay là Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ) được thành lập theo Quyết định số 361 NL/TCCB-LĐ ngày 11/6/1994 của Bộ Năng lượng, là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 2.
 • Kể từ ngày 04/3/1995 Nhà máy là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo Quyết định số 125/NL/TCCB-LĐ của Bộ Năng lượng.
 • Ngày 30/3/2005 Bộ Công nghiệp có quyết định số 17/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc EVN. Công ty chuyển sang hạch toán độc lập từ ngày 01/7/2005 theo văn bản số 2436/CV-EVN-TCKT của EVN về việc hướng dẫn bàn giao tài chính khi chuyển các nhà máy sang hạch toán độc lập.
 • Ngày 26 tháng 8 năm 2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký quyết định số 2747/QĐ-BCN về việc cổ phần hoá Công ty Thuỷ điện Thác Mơ.
 • Ngày 26/3/2008 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận Công ty Đại chúng theo số 34/CQĐD-UBCKNN.
 • Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ 18/06/2009 với mã chứng khoán TMP theo quyết định số 53/QĐ-SGDHCM ngày 08/06/2009 của  Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, kinh doanh điện năng;
 • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của Nhà máy thủy điện;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;
 • Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp;
 • Đầu tư các dự án nguồn điện;
 • Xây lắp các công trình điện;
 • Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện;
 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Kinh doanh bất động sản , dịch vụ cho thuê văn phòng.
 • Khai thác lọc nước và kinh doanh dịch vụ cấp nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp
 • Sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Trông khai thác cây công nghiệp. Trồng khai thác cây lâm nghiệp
 • Vận tải khách bằng đường bộ, đường thủy.
 •  Cho thuê phương tiện giao thông, dịch vụ kho hàng bến bãi
 •  Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 •  Dịch vụ nhà nghỉ, du lịch
 • Quản lý vận hành , bảo dưỡng , cải tạo lắp đặt các thiết bị điện và công trình thủy công, công trình kiến truc của nhà máy điện

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 84-(651) 224 50 94 Fax: 84-(651) 377 82 68

Người công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Khánh-Kế toán trưởng

Email: info@tmhpp.com.vn

Website: http://www.tmhpp.com.vn

Nguồn: Cafef.vn