Nhóm ngành: Thương mại tổng hợp
Vốn điều lệ: 60,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 6,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 6,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hà Nội – MCK: HSSC

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán An Phú – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử thành lập:

  • Là  thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Bộ Xây dựng;
  • Tiền thân là Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng, thành lập năm 1993 theo Quyết định của Bộ Xây dựng;
  • Cổ phần hóa năm 2007 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng.

Lĩnh vực kinh doanh:

  • Kinh doanh các loại xi măng; sản xuất và kinh doanh các loại phụ gia, vật liệu xây dựng và vật tư phục vụ sản xuất xi măng;
  • Sản xuất và kinh doanh bao bì (phục vụ sản xuất xi măng, dân dụng và công nghiệp);
  • Sửa chữa ô tô, xe máy và gia công cơ khí;
  • Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải đường sông, biển, sắt và đường bộ;
  • Kinh doanh dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí;
  • Xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển và cho thuê bất động sản.

Địa chỉ: 348 đường Giải Phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại: 84-(4) 3864 3346/3864 2408 Fax: 84-(4) 3864 2586

Người công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Hải Yến

Email: ximang.jsc@vnn.vn

Website: http://www.tmx.com.vn

Nguồn: Cafef.vn