TNG – Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

Nhóm ngành: Dệt may
Vốn điều lệ: 1,001,121,510,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 100,112,151 cp
KL CP đang lưu hành: 100,112,151 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử thành lập:
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, tiền thân là Xí nghiệp May Bắc Thái, được thành lập ngày 22/11/1979 theo Quyết định số 488/QĐ – UB của UBND tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên).
 • Ngày 07/5/1981 tại Quyết định số 124/QĐ – UB của UBND tỉnh Bắc Thái sáp nhập Trạm May mặc Gia công thuộc Ty thương nghiệp vào Xí nghiệp.
 • Thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thành lập lại doanh nghiệp nhà nước. Xí nghiệp được thành lập lại theo Quyết định số 708/UB –QĐ ngày 22 tháng 12 năm 1992 của UBND tỉnh Bắc Thái.
 • Năm 1997 Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty may Thái nguyên với tổng số vốn kinh doanh là 1.735,1 triệu đồng theo Quyết định số 676/QĐ-UB ngày 04/11/1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
 • Ngày 02/01/2003 Công ty chính thức trở thành Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Thái Nguyên với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng theo Quyết định số 3744/QĐ-UB ngày 16/12/2002.
 • Năm 2006 Công ty nâng vốn điều lệ lên trên 18 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông ngày 13/08/2006 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy TNG Sông Công với tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng.
 • Ngày 18/03/2007 Công ty nâng vốn điều lệ lên trên 54,3 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông ngày 18/03/2007 và phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2011 và định hướng chiến lược cho các năm tiếp theo
 • Ngày 17/05/2007 Công ty đã đăng ký công ty đại chúng với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
 • Ngày 28/08/2007 Đại hội đồng Cổ đông bằng xin ý kiến đã biểu quyết bằng văn bản quyết định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
 • Ngày 15/10/2009, công ty thực hiện tăng vốn từ 54.3 tỷ đồng lên 87.2 tỷ đồng theo hình thức phát hành ra công chúng.
 • 2010 – 2012: Khởi công xây dựng nhà máy TNG Phú Bình với tổng mức đầu tư trên 275 tỷ đồng, năng lực 64 chuyền may, thu hút trên 4000 lao động. Ngày 10/12/2010, nâng vốn điều lệ lên 134,6 tỷ đồng sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận chào đón 4.773.775 cổ phiếu ra công chúng.
 • 2014: Khởi công xât dựng nhà máy may TNG Đại Từ với tổng mức đầu tư trên 170 tỷ đồng. thu hút trên 2000 lao động.  Ngày 20/05/2014, công ty được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 148,074 tỷ đồng để trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.
 • Ngày 28/11/2014, Công ty được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ESOP, nâng vốn điều lệ lên 219,425 tỷ đồng.
 • Ngày 23/10/2015, công ty nâng vốn điều lệ lên 296,221 tỷ.
 • Hiện tại, TNG có 11 nhà may, 2 nhà máy phụ trợ là nhà máy thêu, giặt công nghiệp, sản xuất thùng túi, bao bì carton và nhà máy sản xuất bông, chần bông. Trong đó, nhà máy Đại Từ vừa đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 2/2015 với 10 chuyền may và dự kiến lên 16 chuyền may trong năm 2015. Ngoài ra Công ty đang có kế hoạch đầu tư thêm một số nhà máy mới.
Lĩnh vực kinh doanh:
 • May trang phục
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
 • Vận tải hành khách đường bộ
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Lắp đặt, sửa chữa, cải tạo công trình cơ khí, điện, nước, gia công sản phẩm cơ khí

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, P. Hoàng Văn Thụ, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: +84-(280) 3858 508 – Fax: +84-(280) 3856 408

Người công bố thông tin: Ông Đào Đức Thanh

Email: info@tng.vn

Website: http://www.tng.vn

Nguồn: Cafef.vn