TPH – Công ty CP In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Công ty CP In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội

Nhóm ngành: Sách và thiết bị giáo dục
Vốn điều lệ: 20,959,985,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 2,095,985 cp
KL CP đang lưu hành: 2,095,985 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán ASC – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán ASC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử thành lập:
  • Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập từ tháng 4/1996.
  • Ngày 30/12/2003 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty cổ phần.
  • Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần từ ngày 12/01/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12/01/2004.
  • Ngày 14/12/2006, cổ phiếu của Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch HTP. Hiện nay, sau khi niêm yết bổ sung, số cổ phiểu hiện đang niêm yết của Công ty là 1.260.000 cổ phiếu.
  • Tháng 6/2007, thực hiện việc tăng vốn từ 12 tỷ lên 18 tỷ đồng bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%.
  • Tháng 9/2008, thực hiện việc tăng vốn từ 18 tỷ lên 20.159.985.000 đồng bằng hình thức chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.
Lĩnh vực kinh doanh:
  • In sách giao khoa, sách khác, báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
  • Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;
  • Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;
  • Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa.

Địa chỉ: Tổ 60, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại: +84-(04)-3968 0296 – Fax: +84-(04)-3883 3786

Người công bố thông tin: Bà Vũ Thị Hòa

Website: http://hapco.vn

Nguồn: Cafef.vn