Nhóm ngành: Cao su tự nhiên
Vốn điều lệ: 300,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 30,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 29,125,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Cao Su – MCK: RUBSE
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thanh:

 • Công ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh tiền thân là đồn điền cao su của Pháp, tháng 4 năm 1945 được cách mạng tiếp quản lấy tên là Nông Trường Quốc doanh Cao Su Tây Ninh. Năm 1981, Nông trường được nâng cấp lên thành Công ty lấy tên là Công ty Cao Su Tây Ninh. Ngày 27/03/1987, Tổng Cục Cao Su Việt Nam ký quyết định chuyển Công ty Cao Su Tây Ninh thành Xí Nghiệp Liên Hợp Cao Su Tây Ninh và 04/03/1993 được Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm ký quyết định chuyển Xí Nghiệp Liên Hợp Cao Su Tây Ninh thành Công ty Cao Su Tây Ninh.
 • Ngày 27/05/2004, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chuyển Công ty Cao Su Tây Ninh thành Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2005. Đến ngày 15/02/2006, Thủ Tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Nông trường quốc doanh trực thuộc Tổng Công ty Cao Su Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH một thành viên Cao Su Tây Ninh. Sau đó, theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, Công ty lựa chọn hình thức “Bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp”theo Quyết định số 3549/QĐ-ĐMDN ngày 21/11/2006.
 • Với Giấy Chứng Nhận Đăng ký Kinh Doanh số 4503000058 ngày 28/12/2006, Công ty Cổ Phần Cao su Tây Ninh đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán TRC ngày 24/07/2007 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán cao su. Kiểm toán độc lập: công ty tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)-chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
 • 2012:  Triển khai phát triển dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia
 • 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 682/BKHĐT-ĐTRNN ngày 08/02/2014 cho Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trực tiếp đầu tư cho dự án tại Vương quốc Campuchia

Ngành nghề kinh doanh:

 • Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su thiên nhiên.
 • Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN
 • Chế biến xuất nhập khẩu gỗ, đóng pallet, sản xuất cây cao su giống
 • Kinh doanh nhiên liệu, vật tư tổng hợp
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và điện

Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: +84-(66)-3853 606/ 385 32 32 – Fax: 066. 3853608

Người công bố thông tin: Bà Đặng Thị Bông

Email: taniruco@gmail.com

Website: http://www.taniruco.com.vn

Nguồn: Cafef.vn