TTE – Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (HOSE)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Nhóm ngành: Điện năng
Vốn điều lệ: 284,904,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 28,490,400 cp
KL CP đang lưu hành: 28,490,400 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia – MCK: NSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2021

Giới thiệu: 

Lịch sử hình thành:

– CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (TTE) tiền thân là Nhà máy Thủy điện Đăk Ne và được tách ra từ CTCP Tấn Phát. TTE được đăng ký lần đầu ngày 21/05/2014 với tên gọi là CTCP Thủy điện Đăkne và vốn điều lệ 25.384.000.000 đồng.
– Tháng 01/2015, Công ty đã hoàn tất việc tăng VĐL từ 25.384.000.000 đồng lên 83.384.000.000 đồng theo hình thức phát hành cp riêng lẻ.
– Tháng 05/2016, ông Hồ Ngọc Dung đã không còn là cổ đông sáng lập Công ty và thay thế là ông Nguyễn Văn Quân. Công ty đã thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần 2 do thay đổi cổ đông sáng lập vào ngày 16/05/2016.
– Tháng 06/2016, Công ty đã thực hiện thành công tăng vốn lần thứ 2 nâng mức vốn điều lệ lên 253.904.000.000 đồng, theo hình thức hoán đổi cổ phần lấy phần vốn góp tại Công ty TNHH Trung Việt, nắm giữ 98% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Trung Việt qua đó tham gia đầu tư, vận hành và kinh doanh các nhà máy điện Đăk Pia, thủy điện Đăk Bla 1.
– Đến tháng 08/2016, Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu nâng mức VĐL của công ty là 284.904.000.000 đồng. Công ty đã sử dụng nguồn tiền từ việc tăng VĐL này để mua lại nhà máy Tà Vi vào tháng 12/2016 và chính thức đưa nhà máy vào hoạt động từ tháng 01/2017.
– Tháng 08/2017, Công ty hoàn tất đổi tên từ CTCP Thủy điện Đăk Ne thành CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.
– Tình đến thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh đang trực tiếp vận hành 04 nhà máy thủy điện với tổng công suất phát điện là 28.3 MW/h
Ngành nghề kinh doanh
– Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Khai thác đá, cát, cát, đất sét(Khi đủ điều kiện, phù hợp quy hoạch và được cấp phép)
– Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  4
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống
– Bán buôn nhiêu liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan(Phù hợp quy hoạch)
– Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Địa chỉ: Số 507, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: (84-60) 3868119 Fax: (84-60) 3868901

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Như Hoa

Email: info@dientruongthinh.vn

Website: http://www.dientruongthinh.vn/

Nguồn: Cafef.vn