TTF – Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Vào diện cảnh báo từ 21.4.2022 do quy định tại điểm b, khoản 1, điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Nhóm ngành: Nội thất
Vốn điều lệ: 2,969,578,400,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 393,548,302 cp
KL CP đang lưu hành: 393,547,838 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
 • Năm 1993 thành lập Xí nghiệp tư doanh chế biến gỗ Xuất khẩu Trường Thành tại Dak Lak, nay đã chuyển thành Công ty Cổ phần Trường Thành, gọi tắt là TTDL 1.
 • Năm 2000 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Năm 2003 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, đến tháng 11 năm 2007 được chuyển thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành gọi tắt là TTBD 1
 • Năm 2002 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là TTTD.
 • Năm 2005 thành lập Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành tại DakLak, gọi tắt là TTDL 2
 • Năm 2006 thành lập Công ty CP Quản lý Cụm Công nghiệp Trường Thành EaH’Leo tại DakLak, gọi là TTDL 3.
 • Năm 2006 thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành tại Bình Dương, gọi tắt là TTBD 2. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư nên theo nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông ngày 7/2/2007 thì công ty này sẽ được xây dựng từ tháng 5 năm 2007 với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 320 tỷ đồng.
 • Năm 2007 thành lập Công ty Cổ phần Trường Thành TNXP tại Phú Yên, gọi tắt là TTPY.
 • Năm 2007 thành lập Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành tại Dak Lak, gọi tắt là TTDL4.

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Sản xuất đồ mộc, ván trang trí nội thất;
 • Mua bán các sản phẩm mộc;
 • Mua bán phụ tùng, phụ kiện ngành chế biến gỗ;
 • Mua bán, gia công các sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản;
 • Đại lý ký gởi hàng hóa; Vận tải hàng hóa đường bộ;
 • Mua bán phân bón.

Địa chỉ: Đường DT 747, Khu phố 7, Thị trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: +84-(650)-3642 004 – Fax: +84-(650)-3642 006

Người công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Giáp

Email: ir@truongthanh.com

Website: http://www.truongthanh.com

Nguồn: Cafef.vn