TTT – Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Nhóm ngành: Dịch vụ
Vốn điều lệ: 45,702,100,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 4,570,210 cp
KL CP đang lưu hành: 4,570,210 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT – MCK: FTS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu: 

Quá trình hình thành và phát triển:

 • Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số : 178/QĐ-UB, ngày 28/12/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Quyết định số : 329/QĐ-CT, ngày 13/4/2005 về việc triển khai cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh và Quyết định số : 259/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tây Ninh thành Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;
 • Năm 2001 tách bộ phận Cáp treo để thành lập Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;
 • Năm 2003 tách bộ phận Khách sạn Hòa Bình và Trung tâm hướng dẫn du lịch để thành lập Công ty cổ phần Khách sạn – Lữ hành Tây Ninh nay là Công ty Khách sạn Hòa Bình;
 • Năm 2009, sáp nhập Trung tâm Dịch vụ – Du lịch và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch để thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh;
 • N gày 13/01/2015, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tiếp nhận bàn giao việc ủy quyền thu phí tham quan di tích, lịch sử và công tác kinh doanh hoạt động dịch vụ, du lịch; tham gia đấu thầu Bãi giữ xe các loại tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen;
 • Tháng 09/2015, HĐQT ra quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ – Du lịch núi Bà Đen trực thuộc Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Đại lý du lịch.  Chi tiết: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;
 • Bán buôn thực phẩm
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống, theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới …)
 • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 • Bán buôn đồ uống
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Bán buôn tổng hợp
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng, chuyên doanh
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Quảng cáo

Địa chỉ: Số 1253 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 066.03822 376 – Fax: 066.03828 645

Người công bố thông tin: Ông Phan Thanh Trung

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Website: http://www.tanitour.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn