TTZ – Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (HNX)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Duy trì diện bị cảnh báo do TCNY chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 75,704,440,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 7,570,444 cp
KL CP đang lưu hành: 7,570,444 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tiền thân là Công ty TNHH Tiến Trung được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 04 năm 2003
 • Công ty chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 03 ngày 17/12/2010, vốn điều lệ ban đầu thành lập của Công ty Cổ phần là 15 tỷ đồng. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã quyết định tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng trong năm 2011.
 • Ngày 2/7/2011, Công ty đã trở thành Công ty đại chúng theo Quyết định số 232/UBCK – QLPH của UBCKNN.
 • Ngày 26/4/2014, Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, tăng vốn điều lệ Công ty lên 52,5 tỷ đồng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh quy mô, tiềm lực tài chính của Công ty.

Ngành nghề kinh doanh

 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường sông bằng tàu, thuyền;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
 • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;
 • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
 • San lấp mặt bằng, đào đắp bằng máy xúc và máy ủi; bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng; bán buôn, bán lẻ chất đốt (than, củi);

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: 036-382 3162 / 0904 810225 – Fax: 036-368 3162

Người công bố thông tin: Ông Hoàng Anh Quyết – Thành viên HĐQT

Email: 

Website: http://tientrung.vn/

Nguồn: Cafef.vn