TV4 – Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4

Nhóm ngành: Tư vấn, giám sát xây dựng
Vốn điều lệ: 177,268,690,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 17,726,869 cp
KL CP đang lưu hành: 17,662,346 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 tiền thân là Phân việc quy hoạch thiết kế điện miền Nam thuộc Bộ Điện tham được thành lập ngày 14/7/1976. 
  Năm 1982, Phân viện Quy hoạch Thiết kế điện miền Nam đổi tên thành Phân viện Thiết kế Điện Nha Trang.
 • Ngày 3/6/1999, trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) với sự chấp thuận của Chính Phủ, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã ra Quyết định số 33/1999/QĐ-BCN chuyển Phân viện thiết kế Nha Trang thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 4, là doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 • Ngày 1/8/2007, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.
 • Ngày 22/7/2008, cổ phiếu Công ty chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Năm 2011, Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
 • Năm 2015, Công ty là 1 trong 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch trên sàn HNX.

Ngành nghề kinh doanh

 • Tư vấn thiết kế công trình nguồn điện, lưới điện, điện chiếu sáng, các dạng năng lượng mới va tái tạo;thiết kế công trình thủy lợi. Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện; lập quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo. Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất kỹ thuật. Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thủy văn và công trình. Xử lý gia cố nền móng, bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, khảo sát vật liệu xây dựng, khoan phụt. Dịch vụ đo vẽ vản đồ địa hình, địa chính; quan trắc biến dạng công trình. Giám sát khảo sát công trình. Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Hiams sát thi công xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện, công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi.
 • Thí nghiệm phân tích nước; thí nghiệm cơ lý đất đá, nền móng công trình và vật liệu xây dựng; thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình; thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường.
 • Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; giám sát môi trường.
 • Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng. Tư vấn về môi trường, khảo sát và lập báo cáo về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án xây dựng. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Sản xuất, kinh doanh điện năng. Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện.
 • Gia công chế tạo cấu kiện, vật liệu điện.
 • Xây lắp điện. Kinh doanh khách sạn.
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô. Mua bán thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm máy tính.

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: +84 (0)58 35 63 999 Fax: +84 (0)58 35 63 888

Người công bố thông tin: Bà Trần Lê Thanh Bình

Email: tv4@pecc4.vn

Website: http://www.pecc4.vn

Nguồn: Cafef.vn