Nhóm ngành: Than
Vốn điều lệ: 449,651,490,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 44,962,864 cp
KL CP đang lưu hành: 44,962,864 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – MCK: VISECURITIES
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền   thân   CTCP   Than Vàng Danh   – TKV   là Mỏ   than Vàng Danh   được   thành   lập   theo Quyết định số: 262/BCNNg-KB2 ngày 06/06/1964 của Bộ Công nghiêp nặng.
 • Ngày   17/09/1996   của   Bộ   Công   nghiệp   (nay   là   Bộ   Công   thương)   có   Quyết   định số 2604/QĐ/TCCB thành lập Mỏ   than Vàng   Danh đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Than Việt Nam – nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 • Ngày 01/10/2001, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 405/QĐ/HĐQT của Chủ   tịch HĐQT về việc đổi   tên Mỏ   than Vàng Danh   thành Công   ty Than Vàng Danh.
 • Ngày 08/11/2006, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ký Quyết định số 2458 QĐ/HĐQT về việc đổi   tên   từ Công   ty Than Vàng Danh   thành Công   ty Than Vàng Danh – TKV.
 • Công   ty Than Vàng Danh – TKV nằm   trong danh sách các Công   ty   than được cổ phần hóa     theo Quyết định số 1119/QĐ-BCN ngày 03/04/2007 của Bộ Công nghiệp. Thời điểm xác định giá   trị doanh nghiệp   là 01/07/2007. Tổ chức sản xuất của Công   ty Than Vàng Danh được khép kín từ khâu khai thác đến chế biến, tiêu thụ than từ Vàng Danh ra Cảng Điền Công. Kể từ ngày 16/09/2007, bộ phận vận tải chính của Công ty là đường sắt 1000 ly và kho, cảng được điều động về Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng   sản Việt Nam   theo quyết định của Vinacomin,
 • Công   ty   chỉ   còn   chức   năng   chính   là   sản   xuất   than. Than   sản   xuất   ra   được   bán   duy   nhất   cho Vinacomin   thông qua Công   ty Kho vận đá bạc – TKV   theo giá bán nội bộ do Vinacomin quy định. Việc bán than đến hộ tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu do Vinacomin thực hiện.
 • Theo Quyết đinh 714/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên trong đó có Công ty Vàng Danh, Công ty Than Vàng Danh đã thực hiện đầy đủ các bước cổ phần hóa   theo quy định của Nhà nước   từ ngày 01/01/2007 và   tổ chức đấu giá bán   cổ phần   ra   công   chúng vào ngày 05/03/2008   tại Trung   tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội   (nay   là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Công   ty Than Vàng Danh – TKV chính   thức hoạt động   theo mô hình Công   ty Cổ phần kể   từ ngày 01/07/2008 với   tên gọi mới   là “Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – TKV”.
 • Ngày 10/01/2011, Cổ phiếu của Công ty (TVD) chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Vốn điều lệ là 152.807,9 triệu đồng.
 • Ngày 24/3/2011, theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin
 • Ngày 01/02/2012 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 152,8 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng;
 • Ngày 22/6/2012, phần Cổ phiếu tăng thêm của (TVD) đã được niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 • Ngày 04/08/2014 ủy ban chứng khoán nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu cuả Công ty để tăng vốn điều lệ từ 149,997 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng;
 • Ngày 30/12/2014, phần Cổ phiếu tăng thêm của (TVD) đã được niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Ngày 21/07/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 420,35 tỷ đồng lên 449,628 tỷ đồng
 • Ngày 29/08/2016, phần cổ phiếu tăng thêm đã được niêm yết và giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và thu gom than cứng; than bùn
 • Địa bàn kinh doanh: Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: 969 đường Bạch Đằng , phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3853.104 – Fax: 033.3853120

Người công bố thông tin: Ông Phùng Trung Hoài

Email: vangdanhcoal@vnn.vn

Website: http://www.vangdanhcoal.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn