Nhóm ngành: Bao bì nhựa
Vốn điều lệ: 29,999,890,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 7,499,972 cp
KL CP đang lưu hành: 7,499,960 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á – MCK: DASC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh tiền thân là Nhà máy Nhựa Bao bì thuộc Công ty Hợp tác kinh tế – Quân khu 4, được thành lập theo quyết định số 1531/QĐ/QP ngày 31 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
  • Thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ngày 10/10/2002 Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án thí điểm chuyển Nhà máy Nhựa Bao bì thuộc Công ty Hợp tác kinh tế thành Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh theo Quyết định số 144/2002/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần ngày 03/01/2003.
  • Ngày 04/02/2010 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 66/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh (VBC) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  • Ngày 17/03/2010 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VBC.
  • Tháng 8 năm 2011, công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh bằng việc chính thức đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất bao bì  cơ sở II tại Gia lách, Nghi xuân Hà tĩnh với tổng vốn đầu tư 43 tỷ đồng
  • Qua hơn 15 năm hoạt động công ty đã phát triển vững mạnh về mọi mặt và trở thành Công ty sản xuất bao bì lớn nhất khu vực miền Trung với sản lượng 100 triệu vỏ bao mỗi năm. Sản phẩm của công ty có mặt trên thị trường toàn quốc và được khách hàng tin cậy.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất, mua, bán bao bì xi măng, bao bì PP, PE và các sản phẩm bằng nhựa; In bao bì
  • Mua, bán vật tư, nguyên liệu, thiết bị sản xuất bao bì các loại (hạt nhựa, giấy Krapt, máy móc sản xuất bao bì…)
  • Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ.
  • Kinh doanh nhà ở

Địa chỉ: Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thuỷ, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 84-(38) 35 55 245 Fax: 84-(38) 385 60 07

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Hải

Email: nhuabaobivinh@gmail.com

Website: http://nhuabaobivinh.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn