Nhóm ngành: Sản xuất Thép
Vốn điều lệ: 151,873,220,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 15,187,322 cp
KL CP đang lưu hành: 15,187,322 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT – MCK: FTS
– Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á – MCK: DASC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4703000474 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/12/2007
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600961762 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 16/12/2010.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600961762 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07/05/2013
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600961762 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/10/2013.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600961762 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 18/04/2014
  • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán (VCA) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 15/11/2010.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản phẩm thép cán
  • Sản phẩm phôi thép

Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa I – Đồng Nai

Điện thoại: 02513 836148 – Fax:02513 836505

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Hùng – KTT

Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Website: http://www.vicasasteel.com/

Nguồn: Cafef.vn