VFG – Công ty CP Khử trùng Việt Nam (HOSE)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Vào diện kiểm soát từ 21.4.2022 do có ý kiển kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2020, 2021

Công ty CP Khử trùng Việt Nam

Nhóm ngành: Vật tư nông nghiệp tổng hợp
Vốn điều lệ: 320,868,640,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 32,088,864 cp
KL CP đang lưu hành: 32,086,864 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2013
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2014
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trước khi cổ phần hóa là Công ty Khử trùng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 361/NN-TCCB/QĐ của Bộ NN & PTNT.
 • Tháng 12/1999, Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty thực hiện cổ phần hóa bộ phận kinh  doanh thuốc bảo vệ thực vật với vốn điều lệ là 16.633.000.000 đồng.
 • Tháng 05/2001, Công ty tiếp tục cổ phần hóa bộ phận khử trùng với vốn điều lệ là 12 tỷ đồng.
 • Tháng 12/2001, Đại hội đồng cổ đông hai công ty quyết định sáp nhập Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam vào Công ty cổ phần Khử trùng – Giám định Việt Nam để thành lập Công ty Cổ phần Khử trùng Giám định Việt Nam với vốn điều lệ là 28.633.000.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 4.396.000.000 đồng, chiếm 15,3% vốn điều lệ. Công ty được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 31/12/2001.
 • Sau khi Công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính cho phép bán hết phần vốn Nhà nước tại Công ty vào tháng 1/2006, cơ cấu vốn tại Công ty chỉ bao gồm vốn của CBCNV và cổ đông ngoài.
 • Tháng 4/2007, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đối tác nội bộ và đối tác chiến lược của Công ty tăng vốn lên 40 tỷ đồng. Đồng thời, trong thời gian này, Công ty thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Đức tăng vốn điều lệ lên 46 tỷ đồng và trở thành công ty đại chúng.
 • VFC đã đăng ký với UBCKNN và trở thành công ty đại chúng ngày 25/06/2007.
 • Năm 2008, Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và đối tác chiến lược tăng vốn lên 73.955.000.000 đồng.
 • Tháng 7/2009, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên 81.338.550.000 đồng.
 • Tháng 8/2009, công ty thực hiện đổi tên thành Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.
 • Tháng 10/2009, Công ty tiến hành nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
 • Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành Công ty cung cấp sản phẩm nông dược và khử trùng có uy tín trên thị trường, được khách hàng tin tưởng. Vì vậy, VFC rất chú trọng tới việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và tăng uy tín của Công ty.
 • Công ty đã xây dựng và thực hiện các quy định nghiêm ngặt về đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. VFC là Công ty Việt Nam đầu tiên thuộc lĩnh vực Khử trùng – Bảo vệ thực vật đạt chứng chỉ ISO 9001:2000 do tổ chức BVQI – UKAS/ANSI-RAB chứng nhận tháng 5/2002.
 • Năm 2011: Mở rộng nghiên cứu sản xuất kinh doanh giống cây trồng, từ tháng 8/2011 VFC chính thức trở thành nhà phân phối sản phẩm giống cho công ty Syngenta
 • Năm 2012:  Tiến hành tái cấu trúc, khởi động tiến trình cải cách, thay đổi phương thức kinh doanh, phương thức điều hành trong toàn hệ thống
 • Năm 2013:  Tiếp tục lộ trình tái cấu trúc, xây dựng và củng cố nhân sự, phát triển hệ thống phân phối, bộ sản phẩm và khẳng định vị thế Công ty trên thị trường
 • Năm 2014:  Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm giống cây trồng và đầu tư phát triển dự án cây caféư
 • Năm 2015:  Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, củng cố hệ thống quản lý và tăng cường lực  lượng bán hàng và thị trường, ở rộng hoạt động đóng gói sản phẩm giống cây trồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán các loại thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng (không sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở)
 • Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản và các vật thể khác
 • Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan, các công trình xây dựng
 • Mua bán vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)
 • Giám định hàng hóa: số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, giá trị hàng hóa, tổn thất, an toàn, vệ sinh và các yêu cầu giám định khác

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38291617 Fax: 08.328292564

Người công bố thông tin: Ông Trần Văn Dũng

Email: info@vfc.com.vn

Website: http://www.vfc.com.vn

Nguồn: Cafef.vn