Nhóm ngành: Khu công nghiệp
Vốn điều lệ: 4,483,500,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 448,350,000 cp
KL CP đang lưu hành: 448,350,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển
 • Tiền thân là công ty Gạch ngói Sành sứ xây dựng , được thành lập năm 1974.
 • Ngày 07/09/1979: Công ty chuyển đổi thành Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói và Sành sứ xây dựng theo Quyết đinh số 308/CP của Chính phủ
 • Ngày 24/12/1992: Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói và Sành sứ xây dựng được đổi tên thành Công ty Liên hiệp các Xí nghiệp Thủy tinh và Gốm xây dựng
 • Theo Quyết định số 442/BXD-TCLĐ ngày 30/09/1993, Liên hiệp các Xí nghiệp Thủy tinh và Gốm xây dựng được đổi tên thành TCT Thủy tinh và Gốm Xây dựng
 • Ngày 20/11/1995: Bộ Xây dựng quyết định thành lập TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
 • Tháng 03/2006: TCT chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con
 • Ngày 30/6/2010: Tập đoàn phát triển nhà và Đô thị ban hành Quyết định số  153/HUD – HĐTV về việc chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng thành công ty TNHH một thành viên và đổi tên thành Tổng công ty Viglacera.
 • Ngày 02/12/2013, Thủ tướng chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển TCT Viglacera thành công ty cổ phần tại Quyết định 2343/QĐ-TTg
 • Ngày 20/02/2014: TCT Viglacera đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Ngày 01/10/2015: TCT được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán là VGC
 • Ngày 15/10/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của VGC trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 10.200 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Sản xuất kinh doanh và nhập khẩu vật liệu xây dựng, nguyên liệu nhiên liệu…liên quan đến xây dựng
 • Đầu tư xây dựng kinh doanh BĐS: hạ tầng khu CN, đô thị, nhà ở…
 • Khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản
 • Kinh doanh dịch vụ BĐS

Địa chỉ: Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3553 6660| Fax : (84-4) 3553 6671

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phố Tổng Giám đốc

Email: info@viglacera.com.vn

Website: http://www.viglacera.vn/

Nguồn: Cafef.vn