VIF – Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

Nhóm ngành: Lâm nghiệp
Vốn điều lệ: 3,500,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 350,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 350,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội – MCK: SHS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu: 

Lịch sử hình thành và phát triển:

  • Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được thành lập năm 1995 trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô hoạt động trên toàn quốc.
  • Năm 1997, Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.
  • Ngày 25/11/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 3390/QĐ-BNN phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con với Công ty Mẹ là Công ty TNHH một thành viên với 28 ngành nghề khác nhau.
Ngành nghề kinh doanh:
  • Lâm nghiệp: Trồng, quản lý và kinh doanh rừng, Giống lâm nghiệp.
  • Sản xuất & chế biến gỗ: Dồ mộc mỹ nghệ, Chế biến gỗ
  • Hợp tác quốc tế
  • Kinh doanh XNK
  • Du lịch và dịch vụ

Địa chỉ: Số 127 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-36410799 Fax: 024-36410800

Người công bố thông tin: Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT

Email: vinafor@vinafor.com.vn

Website: http://vinafor.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn