VIG – Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Công ty chưa được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ
CP vào diện bị cảnh báo từ 25.3.2022 do LNST năm 2021 là số dương và LNST chưa pp tại 31.12.2021 là số âm.
Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán
Vốn điều lệ: 341,333,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 34,133,300 cp
KL CP đang lưu hành: 34,133,300 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – MCK: VIG
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử thành lập:

 • 11/1/2008: CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được chính thức thành lập theo Giấy phép số 88/UBCK-GP của UBCKNN;
 • 27/3/2008: Chính thức trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) theo Quyết định số 113/QĐ-TTGDCKHN ngày 26/3/2009;
 • 11/4/2008: Chính thức trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2008;
 • 27/6/2008: Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 447/QĐ-UBCK ngày 27/6/2008 của UBCK NN;
 • 16/10/2009: ĐHCĐ bất thường 2009 thành công, thông qua NQ quan trọng là niêm yết cp VICS tại HNX và tăng VĐL lên trên 300 tỷ đồng.
 • 01/12/2009: Chính thức chào sàn niêm yết cp VICS tại Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX) với MCK VIG.
 • 07/09/2010: VICS vinh dự là một trong số 100 DN niêm yết được trao tặng giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín – 2010”
 • 11/10/2010: Được chấp thuận sửa đổi, bổ sung, Giấy phép thành lập và hoạt động với mức VĐL mới là 341,333 tỷ đồng, đủ điều kiên bảo lãnh phát hành CK.
 • 07/04/2011: VICS vinh dự là 1 trong 113 DN được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố HN theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác 2010 khối DN trên địa bàn HN.
 • 18/03/2013 – 02/05/2013: Sở HNX đưa VICS vào diện kiểm soát đặc biệt do LNST tại Báo cáo kết quả HĐKD bị âm liên tiếp trong 2 năm 2011 và 2012
 • 30/09/2013: Chấp thuận thay đổi địa điểm và đổi tên Chi nhánh TPHCM thành chi nhánh TP Hà Nội theo QĐ số 591/QĐ-UBCK ngày 30/09/2013 của UBCKNN về việc sửa đổi quyết định thành lập Chi nhánh Công ty chứng khoán
 • 21/9/2014 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.
 • 06/11/2014 UBCKNN chấp thuận cho Công ty được thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội và  người đứng dầu Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 871/QĐ-UBCK ngày 06/11/2014 của  Chủ tịch UBCKNN về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán.
 • 15/01/2015 UBCKNN chấp thuận cho Công ty được đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy  Hưng tại tầng 5, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo  Quyết định số 28/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc đóng cửa  Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng.
 • 15/01/2015 UBCKNN chấp thuận cho Công ty thành lập Chi nhánh Hà Thành theo Quyết  định số 29/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc thành lập Chi  nhánh Hà Thành.
 • 15/01/2015 UBCKNN chấp thuận cho Chi nhánh Hà Thành của Công ty được thực hiện  hoạt động lưu ký chứng khoán theo Quyết định số 30/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ  tịch UBCKNN về việc chấp thuận cho Chi nhánh Hà Thành được thực hiện hoạt động lưu  ký chứng khoán.
 • 23/05/2015, VICS Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (triệu tập lần 2)

Ngành nghề kinh doanh:

 • Dịch vụ chứng khoán
 • Dịch vụ Ngân hàng
 • Đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Dịch vụ tài chính
 • Nghiên cứu phân tích và Tư vấn đầu tư
 • Hoạt động đầu tư tài chính

Địa chỉ: Tầng 1 & 8, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, HN.

Điện thoại: (84-8) 39110788 Fax: 84-(4) 3514 8768

Người công bố thông tin: Ông Dương Quang Trung

Email: info@vics.com.vn

Website: http://vics.vn/

Nguồn: Cafef.vn