Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi dầu khí
Vốn điều lệ: 684,709,410,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 68,470,941 cp
KL CP đang lưu hành: 68,470,941 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Giai đoạn từ 1980 1987: Giai đoạn đầu trong việc phát triển đội tầu biển và sông đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển xăng dầu cho nền kinh tế quốc dân.
 • Giai đoạn từ 1988 1994: Giai đoạn sắp xếp lại tổ chức và tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thanh lý các phương tiện già cỗi, kém hiệu quả; mở thêm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên đất liền và trên biển.
 • Giai đoạn từ 1995 2000: Giai đoạn phục hồi và phát triển, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, đại lý tầu biển và môi giới hàng hải; đầu tư mua tầu trọng tải lớn, có tính hiệu quả kinh tế cao, nâng tổng số tấn trọng tải lên 46.340 DWT, tạo thế và lực chuẩn bị bước vào thế kỷ 21.
 • Giai đoạn từ 2001 2005: Giai đoạn hội nhập và phát triển.
 • Đầu tư mua tầu hiện đại vỏ kép tự động hóa cao, phù hợp lâu dài với các công ước Quốc tế, tính hiệu quả cao,nâng tổng số tấn trọng tải lên 80.000 DWT;mở rộng thêm hình thức đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng dự án đầu tư cảng hóa dầu, container và dự án tầu mớn nông vỏ kép hiện đại, chuẩn bị cho tiến trình hội nhập khu vực và Quốc tế.
 • Ngày 09/10/2006 Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO đã chính thức tiến hành bàn giao tài sản. Nguồn vốn , Tổ chức bộ máy , Lao động và Điều hành quản lý từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy I cho CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã VIP ngày 21/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Kiểm toán độc lập: công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C).

Ngành nghề kinh doanh:

 • Vận tải ven biển và viễn dương
 • Dịch vụ hàng hải, đại lý tàu biển, kiểm đếm hàng hoá, vệ sinh tàu biển, đại lý vận tải đường biển, cung ứng tàu biển, môi giới tàu biển, lai dắt tàu biển và bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển, khai thuê hải quan
 • Kinh doanh khai thác cầu cảng
 • Kinh doanh xăng dầu, gas hoá lỏng, các sản phẩm hoá dầu và các thiết bị sử dụng gas hoá lỏng
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng
 • Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu
 • Kinh doanh bất động sản (nhà cửa, kho tàng) và vật liệu xây dựng
 • Hoạt động kho bãi và dịch vụ kho ngoại quan, cho thuê thuyền viên
 • Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
 • Cho thuê nhà, văn phòng.

Địa chỉ: 37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(31) 383 86 80 Fax: 84-(31) 383 80 83

Người công bố thông tin:

Email: vipco.hp@vnn.vn

Website: http://www.vipco.com.vn

Nguồn: Cafef.vn