VKC – Công ty CP VKCHoldings (HNX)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Đưa cp vào diện bị cảnh báo từ 6.4.2022 do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2021 của Công ty.

Công ty CP VKCHoldings

Nhóm ngành: Dịch vụ công nghiệp
Vốn điều lệ: 200,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 20,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 19,279,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – MCK: VISECURITIES
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2021

Giới thiệu: 

Quá trình hình thành và phát triển:

  • Công ty được thành lập vào năm 1993 tại tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương), với tên gọi là Xí nghiệp Tư Doanh Cao Su Nhựa Vĩnh Khánh, lĩnh vực hoạt động ban đầu của Vĩnh Khánh là sản xuất và kinh doanh ống nhựa phục vụ ngành bưu chính viễn thông.
  • Tháng 6 năm 2003, Vĩnh Khánh cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ Phần Vĩnh Khánh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000070 ngày 02/06/2003 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp.
  • Năm 2005, Công ty chính thức mang tên Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, với vốn điều lệ là 85 tỷ đồng.
  • Năm 2010: Công ty chính thức niêm yết trên SGD CK Hà Nội với MCK VKC.
  • Sau quá trình phát triển, Vĩnh Khánh đã kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau: điển hình là ngành thương mại Lốp xe – Phụ tùng, Ngành Cáp – Điện, Ngành Nhựa, Ngành Vật liệu xây dựng .v.v.
  • Đến tháng 12/2021 Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh chính thức đổi tên thành VKC Holdings.
Lĩnh vực kinh doanh:
  • Ngành thương mại Lốp xe – Phụ tùng: Kinh doanh các loại lốp xe và phụ tùng xe tải, xe du lịch và xe gắn máy .v.v (Chi tiết: http://vinhkhanh.com.vn/)
  • Ngành cáp – Điện: Sản xuất và kinh doanh cáp quang, cáp LAN, dây thuê bao…(Chi tiết: www.vcom.com.vn)
  • Ngành kinh doanh khác: (chi tiết tại https://vkcholdings.vn/)

Địa chỉ: Số 854 Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 84-(650) 375 15 01 – Fax: 84-(650) 375 16 99

Người công bố thông tin: Ông Trần Hoàng An – Phó Tổng giám đốc

Email: info@vkcholdings.vn

Website: http://www.vinhkhanh.com.vn

Nguồn: Cafef.vn