VLA – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Nhóm ngành: Sách và thiết bị giáo dục
Vốn điều lệ: 20,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,997,998 cp
KL CP đang lưu hành: 1,997,998 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán ASC – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán ASC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán ASC – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
 • CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được thành lập theo Quyết định số 1338/QĐ-TCNS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Nhà xuất bản Giáo dục. Công ty thành lập dưới hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0103020568 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 23/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/01/2010.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0102459018 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 30/07/2010.
 • Từ khi thành lập năm 2007, đến nay CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã thực hiện tăng vốn điều lệ một lần như sau: Ngày 30/11/2009 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.000.000.000 đồng lên 10.800.000.000 đồng.
 • Ngày 19/07/2010, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận số 64/GCN-SGDHN chấp thuận cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 04/08/2011, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang giao dịch phiên đầu tiên trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VLA
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất phần mềm quản lý trong các lĩnh vực: kế toán, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, phát hành, kho tàng, quản lý xuất bản, siêu thị.
 • Xây dựng hệ thống website về thông tin, quảng cáo, bán hàng trên mạng và các dịch vụ trên internet.
 • Buôn bán máy tính, dịch vụ bảo trì hệ thống, đại lý cung cấp phần mềm.
 • Đào tạo, hướng nghiệp và dạy nghề điện tử, tin học, ngoại ngữ (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép)
 • Quản trị doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ điện tử, tin học, dịch vụ thương mại.
 • Phát triển kinh doanh, đầu tư dự án.
 • Tổ chức hội trợ triển lãm, hội nghị, hội thảo
 • Tư vấn cung cấp giải pháp công nghệ điện tử và thông tin thị trường (trừ thông tin Nhà nước cấm).
 • Buôn bán bản thảo
 • Thiết kế đồ họa các xuất bản phẩm ngành giáo dục
 • In và các dịch vụ liên quan đến in (theo quy định của pháp luật hiện hành)
 • Kinh doanh đồ dùng thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng
 • Tổ chức hoạt động sáng tác, phóng tác, chuyển thể, nghiên cứu, dịch thuật sách giáo dục
 • Kinh doanh siêu thị.
 • Kinh doanh BĐS.

Địa chỉ: Số 81 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 84–(4) 3512 1610 – Fax: 84–(4) 3512 1611

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc

Email: info@vla.vn

Website: Http://www.vla.vn

Nguồn: Cafef.vn