VND – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE)

Công ty được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán
Vốn điều lệ: 12,178,451,230,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,217,844,009 cp
KL CP đang lưu hành: 1,217,833,710 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – MCK: VND
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16/11/2006 do Ủy ban chứng khoán cấp cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán VNDIRECT.
 • Tháng 11/2006: Công ty VNDIRECT chính thức được thành lập và hoạt động với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng
 • Tháng 5/2007 Công ty VNDIRECT thành lập chi nhánh TP.HCM theo Quyết định số 294/UBCK-GP ngày 08/05/2007 của UBCKNN
 • Tháng 11/2007: Công ty VNDIRECT tăng vốn điều lệ 300 tỷ đồng theo Quyết định số 87/UBCK-GP ngày 19/11/2007 của UBCKNN
 • Tháng 2/2010: Công ty VNDIRECT tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng theo Quyết định số 301/UBCK-GP ngày 8/2/2010 của UBCKNN
 • Ngày 30/3/2010: Công ty VNDIRECT chính thức niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là VND.
 • Tháng 12/2011: VNDIRECT nhận giải thưởng Doanh nghiệp có giao dịch  trực tuyến tin cậy nhất do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trao tặng.  Hệ thống Giao dịch trực tuyến của VNDIRECT hoạt động trên nền tảng công  nghệ hiện đại, được trang bị nhiều tầng bảo mật để bảo đảm an toàn thông tin  giao dịch của nhà đầu tư.
 • Tháng 4/2013: VNDIRECT nhận giải thưởng Sao Khuê – Hạng mục Giải pháp  thương mại điện tử tiêu biểu cho cổng giao dịch trực tuyến www.vndirect.com.vn  do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trao tặng. VNDIRECT là doanh nghiệp  chứng khoán đầu tiên được trao tặng giải thưởng này.
 • Năm 2014:   Tăng vốn điều lệ lên 1.550 tỷ đồng, vốn chủ sở  hữu 1.900 tỷ đồng, trở thành Top 3 công ty có  vốn lớn nhất thị trường chứng khoán.  VNDIRECT được HNX vinh danh là 1 trong 9 công ty chứng   khoán tiêu biểu trong giai đoạn 2009 – 2014.
 • Năm 2015:  Thị phần Môi giới cổ phiếu Top 2 HNX, Top 4 HOSE –  Top 10 thị phần môi giới Trái phiếu HOSE, HNX –   01 trong 03 công ty chứng khoán thành viên có dịch vụ  môi giới tốt nhất Giai đoạn 2005 – 2015

Ngành nghề kinh doanh   :

 • Môi giới chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3972 4568 – Fax: 84-(4) 3972 4600

Người công bố thông tin: Ông Điêu Ngọc Tuấn

Email: support@vndirect.com.vn

Website: https://www.vndirect.com.vn

Nguồn: Cafef.vn