VOS – Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (HOSE)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Giữ nguyên diện cảnh báo do LNST chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là số âm

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

Nhóm ngành: Hàng hải
Vốn điều lệ: 1,400,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 140,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 140,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Vận tải biển Việt Nam, tiền thân của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam được thành lập ngày 1/7/1970 theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải trên cơ sở hợp nhất ba đội tàu Giải Phóng, Tự Lực, Quyết Thắng và một Xưởng vật tư. Đến tháng 3 năm 1975, Bộ Giao thông Vận tải quyết định tách một bộ phận lớn phương tiện và lao động của Công ty để thành lập Công ty Vận tải Ven biển (Vietcoship là Vinaship sau này) với nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức vận tải trên các tuyến trong nước. Cũng từ đây Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO – trực thuộc Cục Đường biển, nay là Cục Hàng hải Việt Nam) chỉ còn tập trung làm một nhiệm vụ là tổ chức vận tải nước ngoài, phục vụ xuất nhập khẩu và nhanh chóng xây dựng đội tàu vận tải biển xa.
 • Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) được thành lập lại theo Quyết định số 29/TTG ngày 26/10/1993 của Thủ tướng Chính phủ và trở thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) theo Quyết định số 250/TTG ngày 29/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Sau 37 năm hoạt động theo mô hình Công ty 100% vốn nhà nước, ngày 11/7/2007, thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Công ty Vận tải biển Việt Nam đã tổ chức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.
 • Ngày 01/01/2008, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới với tên gọi Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, tên tiếng Anh là Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company (VOSCO) với số vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó 60% vốn do Nhà nước sở hữu, còn lại là phần vốn của các cổ đông tổ chức và thể nhân khác với tổng số hơn 3.500 cổ đông.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh vận tải biển: Vận tải hàng khô; Vận tải dầu sản phẩm; Vận tải container.
 • Đại lý tàu biển;
 • Đại lý vận tải đa phương thức;
 • Huấn luyện và đào tạo thuyền viên;
 • Cung ứng và xuất khẩu thuyền viên;
 • Đại lý sơn;
 • Đại lý dầu nhờn và vòng bi;
 • Sửa chữa tàu biển;
 • Khai thác bãi container;
 • Đại lý bán vé máy bay.

Địa chỉ: 215 Lạch Tray, quận Ngô Quyền , TP Hải Phòng – Việt Nam

Điện thoại: 84-(31) 373 10 90 Fax : 84-(31) 373 10 07

Người công bố thông tin: Ông Lê Trung Tấn

Email: pid@vosco.vn

Website: http://www.vosco.vn

Nguồn: Cafef.vn