VSA – Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/07/2022 của HNX

Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Nhóm ngành: Hàng hải
Vốn điều lệ: 140,964,930,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 14,096,486 cp
KL CP đang lưu hành: 14,096,486 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển

 • Ngày 13/03/1957: Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam được thành lập, là tiền thân của CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam
 • Ngày 08/08/1989: Công ty đổi tên thành Đại lý Hàng hải Việt Nam
 • Ngày 12/05/1993: Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) được thành lập lại theo Quyết định số 885/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp hoạch toán độc lập thuộc TCT Hàng hải Việt Nam
 • Ngày 30/12/2005: Bộ GTVT ra quyết định số 5099/QĐ-BGTVT về việc chuyển Đại lý Hàng hải Việt Nam thành CTCP.
 • Ngày 31/03/2006: Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM
 • Ngày 14/06/2006: Đại hội cổ đông thành lập CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam
 • Ngày 20/10/2006: CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam chính thức hoạt động
 • Ngày 11/12/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán VSA
 • Ngày 22/12/2015: Ngày đầu tiên giao dịch của VSA trên HNX

Ngành nghề kinh doanh chính

 • Đại lý, kiểm đếm hàng hóa
 • Môi giới và dịch vụ hàng hải
 • Đại lý tàu biển (cung ứng thực phẩm, nước ngọt) và đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngoại quan)
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển, lai dắt tàu biển, logistics
 • Dịch vụ khai thuế hải quan

Địa chỉ: Lầu 5 Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 – 8) 54161820 – Fax : (84 – 8) 54161823

Người công bố thông tin: Ông Trần Công Toàn – Thư ký Công ty

Email: vosagroup@vosagroup.com

Website: http://www.vosa.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn