Nhóm ngành: Vận hành cảng biển
Vốn điều lệ: 1,102,455,960,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 110,245,596 cp
KL CP đang lưu hành: 121,269,397 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty TNHH Chứng khoán ACB – MCK: ACBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán ASC – 2012
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2019

Giới thiệu:

Lich sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Container Việt Nam được thành lập theo quyết định số 183/TTG ngày 04 tháng 03 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần
 • Tiền thân của Công ty là Công ty Container Việt Nam, chính thức thành lập ngày 27 tháng 7 năm 1985 theo quyết định số: 1310/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Số vốn ban đầu được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập là 7,2 triệu đồng
 • Năm 2002, Công ty tiến hành cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp với tên gọi Công ty Cổ phần Container Phía Bắc theo quyết định số 183/TTG ngày 04 tháng 03 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Tháng 6 năm 2002, đổi tên thành Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
 • Ngày 12/12/2007, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Quyết định Niêm yết số 172/QĐ–SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Container Việt Nam ̣ (Viconship) niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM. Ngày 09/01/2008 cổ phiếu Viconship đã chính thức giao dịch với mã chứng khoán VSC và là công ty thứ 139 niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dich chư ̣ ́ ng khoán T.P Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải
 • Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá
 • Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; kinh doanh kho, bến bãi
 • Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh
 • Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị
 • Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container
 • Khai thác cảng biển; khai thác vận tải ven biển
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Vận tải hàng hóa vên biển và viễn dương – vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác, chưa được phân vào đâu.

Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, T.P Hải Phòng

Điện thoại: 84-(31) 3 836 705 – Fax: 84-(31) 3 836 104

Người công bố thông tin: Lê Thế Trung – Phó Phòng kế toán

Email: vinconship@hn.vnn.vn

Website: http://www.viconship.com

Nguồn: Cafef.vn