VSH – Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Nhóm ngành: Thủy điện
Vốn điều lệ: 2,362,412,460,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 236,241,246 cp
KL CP đang lưu hành: 236,241,246 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc CT Điện Lực III. Khởi công xây dựng ngày 15/9/1991, đưa vào sản xuất và hoà lưới điện quốc gia ngày 04/12/1994. Năm 1999, để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống điện và tận dụng kinh nghiệm tích luỹ trong quản lý vận hành nhà máy điện của đội ngũ quản lý của Nhà máy Vĩnh Sơn, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn quản lý và vận hành dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh.
 • Từ tháng 7 năm 2000, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn được đổi tên thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh với bốn tổ máy hoạt động cung cấp sản lượng điện hơn 600 triệu kWh vào lưới điện quốc gia hàng năm.
 • Ngày 04/05/2005, Nhà máy chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên mới Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh. Ngày 07/07/2005 công ty được cấp phép niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, sau gần 1 năm giao dịch trên trung tâm Hà Nội, đến ngày 18/07/2006 cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, vốn điều lệ của công ty tính đến 11/2006 là 1.250.000.000.000 đồng, tương ứng với 125.000.000 cổ phiếu được giao dịch.
 • Tháng 12/2009, Công ty tăng vốn điều lệ từ 1.374.942.580.000 đồng lên 2.064.412.460.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng
 • Dịch vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thuỷ điện
 • Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các dự án nhà máy thuỷ điện
 • Thí nghiệm điện
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị trong lĩnh vực thuỷ điện.
 • Đầu tư xây dựng dự án điện.
 • Kinh doanh bất động sản.

Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, T.P Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 84-(56) 389 27 92 Fax: 84-(56) 389 19 75

Người công bố thông tin: Võ Thành Trung -TGD

Email: hpp_vssh@evn.com.vn

Website: http://www.vshpc.evn.com.vn

Nguồn: Cafef.vn