Nhóm ngành: Giao nhận – tiếp vận
Vốn điều lệ: 30,500,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 3,050,000 cp
KL CP đang lưu hành: 3,050,000 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2021

Giới thiệu: 

Quá trình hình thành và phát triển:

  • Công ty cổ phần Container miền Trung tiền thân là Công ty TNHH Container Miền Trung được thành lập vào tháng 6/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400424349 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/06/2002 với  vốn điều lệ 6 tỷ đồng, là công ty con 100% vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Container Việt Nam.
  • Nhờ sự hỗ trợ về vốn và chỉ đạo điều hành của công ty mẹ, cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty, Công ty TNHH Container Miền Trung đã liên tục phát triển, doanh thu tăng trưởng qua các năm, tài chính ổn định, sinh lợi hàng năm cho chủ sở hữu; đồng thời giải quyết công ăn việc làm, đóng góp vào nguồn thu ngân sách của địa bàn.
  • Để tạo điều kiện Công ty TNHH Container Miền Trung phát triển đa dạng, cơ cấu vốn linh hoạt, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua nghị quyết số 12.2015/NQ-HĐQT ngày 25/09/2015 về việc chuyển đổi Công ty TNHH Container Miền Trung thành Công ty cổ phần.
  • Ngày 18/11/2015, Công ty cổ phần Container miền Trung đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
  • Hiện tại, Công ty cổ phần Container miền Trung hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400424349 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12/11/2015 với vốn điều lệ 30,5 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
  • Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận đa phương thức, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh.
  • Vận tải đa phương thức quốc tế.
  • Môi giới hàng hải cho các hãng tàu trong và ngoài nước.
  • Sửa chữa đóng mới container

Địa chỉ: 75 Quang Trung, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3834232 – 822922 Fax : 0236 3826111

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Phước – Kế toán trưởng

Email: vicondng@dng.vnn.vn

Website: http://www.viconshipdanang.com/

Nguồn: Cafef.vn