Phân tích kỹ thuật

Mô hình biểu đồ – Ascending Broadening Wedge

Ascending Broadening Wedge

Ascending Broadening Wedge là gì?

Ascending Broadening Wedge hay còn gọi là Nêm tăng dần mở rộng, Một nêm mở rộng tăng dần là một mô hình biểu đồ giảm giá (được cho là một mô hình đảo chiều). Nó được hình thành bởi hai đường tăng giá phân kỳ.

Một nêm mở rộng tăng dần được xác nhận / hợp lệ nếu nó có dao động tốt giữa hai đường hướng lên. Đường trên là đường kháng cự; đường dưới là đường hỗ trợ. Mỗi đường này phải được chạm ít nhất hai lần để xác thực mẫu. NB: một đường được cho là “hợp lệ” nếu đường giá chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự ít nhất 3 lần. Điều này ngụ ý rằng mô hình nêm mở rộng tăng dần được coi là hợp lệ nếu giá chạm vào đường hỗ trợ ít nhất 3 lần và đường kháng cự 2 lần (hoặc đường hỗ trợ ít nhất 2 lần và đường kháng cự 3 lần).

Một nêm mở rộng tăng dần không đánh dấu sự cạn kiệt của dòng mua, mà là tham vọng nắm quyền kiểm soát của người bán. Sự phân kỳ của hai đường cùng hướng (tăng về độ lớn của giá) cho chúng ta biết rằng giá tiếp tục tăng với các chuyển động ngày càng cao về độ lớn. Bên mua cố gắng làm cho giá phục hồi trên đường hỗ trợ nhưng mất kiểm soát sau khi hình thành điểm cao nhất mới. Điểm thấp nhất đạt được trong lần điều chỉnh đầu tiên trên đường hỗ trợ của nêm mở rộng tăng dần tạo thành hỗ trợ. Sau đó, một làn sóng tăng thứ hai xảy ra với cường độ lớn hơn, báo hiệu sự mất kiểm soát của người mua sau một điểm cao nhất mới. Một làn sóng thứ ba được hình thành sau đó nhưng người mua lại mất kiểm soát sau khi hình thành các điểm cao nhất mới.

Trong quá trình hình thành một nêm mở rộng tăng dần, khối lượng không hoạt động theo bất kỳ cách cụ thể nào nhưng chúng tăng mạnh khi đường hỗ trợ bị phá vỡ.

TRƯỜNG HỢP 1: hình thành một nêm mở rộng tăng dần sau một chuyển động tăng giá.

Mô hình biểu đồ - Ascending Broadening Wedge

Loại mô hình này xuất hiện trên các đỉnh, nó là mô hình đảo chiều giảm giá. Sự phá vỡ trong đường hỗ trợ xác nhận rõ ràng mô hình. Mục tiêu giá được xác định bởi điểm thấp nhất mà tại đó nêm mở rộng tăng dần được hình thành.

Ví dụ: Thông thường, các đường xu hướng mở rộng của nêm càng dốc thì càng đạt được mục tiêu giá nhanh hơn.

Thống kê nêm mở rộng tăng dần sau khi đạt đỉnh

  • Trong 80% trường hợp, lối ra là giảm giá.
  • Trong 75% trường hợp, nêm mở rộng tăng dần là một mô hình đảo chiều.
  • Trong 60% trường hợp, mục tiêu giá của nêm mở rộng tăng dần đạt được khi đường hỗ trợ bị phá vỡ.
  • Trong 21% trường hợp, giá tạo ra sự cản trở trong mức kháng cự trên đường hỗ trợ của nêm mở rộng tăng dần.

TRƯỜNG HỢP 2: hình thành một nêm mở rộng tăng dần sau một máng

Mô hình biểu đồ - Ascending Broadening Wedge

Loại mô hình này xuất hiện trong quá trình điều chỉnh trong một chuyển động giảm giá, nó là một mô hình tiếp tục giảm giá. Tiếp tục xu hướng giảm sau khi điều chỉnh. Sự phá vỡ trong đường hỗ trợ xác nhận rõ ràng mô hình. Mục tiêu giá được đưa ra bằng cách vẽ biểu đồ chiều cao tối đa của nêm vào điểm đứt. Ví dụ: pullback có hại cho hiệu suất của mẫu.

Thống kê nêm mở rộng tăng dần sau khi tạo đáy

  • Trong 79% trường hợp, lối ra là giảm giá.
  • Trong 23% trường hợp, một nêm mở rộng tăng dần xảy ra trong một chuyển động hợp nhất.
  • Trong 81% trường hợp, mục tiêu giá của mô hình đạt được khi đường hỗ trợ bị phá vỡ.
  • Trong 40% trường hợp, giá tạo ra sự cản trở trong ngưỡng kháng cự trên đường hỗ trợ của nêm mở rộng tăng dần.

Đối với thông tin của bạn: Một nêm mở rộng tăng dần là một mô hình biểu đồ đảo chiều. Ngược lại của nó là một nêm mở rộng giảm dần.

Nguồn: Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác