Nhóm ngành: Bất động sản
Vốn điều lệ: 666,561,800,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 66,656,180 cp
KL CP đang lưu hành: 66,656,180 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – MCK: VND
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần AAV Group  được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800819038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/04/2010 trên cơ sở tách ra từ Công ty cổ phần việt Tiên Sơn với vốn điều lệ thực góp là 10 tỷ đồng, hoạt động về lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản chuyên tại địa bàn tỉnh Hải Dương.
 • Ngày 20/07/2010, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đâ thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản tại thị xã Chí Linh; và sau gần 1 năm, ngày 14/03/2011, Công ty đã thành lập thêm Sàn Giao dịch Bất động sản thứ 2 tại thành phố Hải Dương. Đây cũng chính là 2 sàn giao dịch bất động sản đầu tiên trên địa bàn tinh Hải Dương. Việc thành lập Sàn giao dịch Bất động sàn là sự khàng định hướng tới chuyên nghiệp hoá và cam kết phục vụ khách hàng cùa Công ty trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản.
 • Ngày 29/04/2011, UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số 04121000543 giao cho Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh” với diện tích 144.780 m2, Giấy chứng nhận đầu tư điều chinh ngày 10/7/2013 với diện tích thực hiện dự án là: 199.559,08 m2.
 • Ngày 17/10/2011, UBND tỉnh Hâi Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số 04121000594, thay đổi lần thứ nhất ngày 01/12/2013 giao cho Công ty cổ phần Hồng Hưng (Công ty con cùa Công ty cồ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc) làm chủ đầu tư thực hiện dự án “Khu chung cư và nhà ờ tại phường Việt Hòa thành phố Hải Dương” với tổng diện tích thực hiện dự án 63.466 m2.
 • Ngày 31/12/2012, Việt Tiên Sơn Địa Ổc đã đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tinh Hài Dương với tồng mức đầu tư là 19,2 tỷ đồng. Đây cũng chính là trụ sỡ làm việc của Công ty cho đến thời điểm hiện tại.
 • Ngày 25/03/2013, UBND tinh Hài Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư sổ 04121000663 giao cho Liên danh Việt Tiên Sơn – Thăng Long thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Cụm dân cư đô thị cạnh khu sinh thái Âu Cơ, đường Nguyễn Hữu cầu, thành phố Hải Dương”, đại diện liên danh là Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
 • Ngày 16/07/2013, Việt Tiên Sơn Địa Ôc tiếp tục thành lập Trung tâm Du lịch lữ hành với mục tiêu đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động của Công ty, không chi trong lĩnh vực bất động sản.
 • Ngày 24/03/2014, UBND tinh Hải Dương ban hành văn bản sổ 422/UBND-VP về việc chi định Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc là chù dầu tư thực hiện dự án khu “Côn Sơn Resort” với quy mô 90,68 ha ; Ngày 13/2/2018 UBND tinh Hải Dương ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư Dự án Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh.
 • Ngày 20/03/2017, Công ty thành lập chi nhánh Hà Nội, có địa chi tại số 19 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội để mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại và giới thiệu các sản phẩm bất động sán trong tương lai của Công ty tới các Nhà đầu tư tại Hà Nội.
 • Ngày 17/05/2017, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc dược UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng tại Công văn số 2756/UBCK-GSĐC.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, mua và môi giới bất động sản
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Xây dựng công trình đường sắt và dường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công ừình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cơ sở hạ tầng
 • Bán buôn thực phẩm.
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản
 • Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Đại lý du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch
 • Điều hành tua du lịch

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu Dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (84 – 22) 0626 6066 Fax: (84 – 22) 0626 6373

Người công bố thông tin: Ông Phan Văn Hải

Email: cbtt@aavgroup.com.vn

Website: http://aavgroup.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn