Nhóm ngành: Khu công nghiệp
Vốn điều lệ: 82,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 8,200,000 cp
KL CP đang lưu hành: 8,200,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh – MCK: HCM
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Thống Nhất chính thức đi vào hoạt động ngày 24/02/2004, được thành lập theo Giấy chứng nhận do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp với sự góp vốn của 3 cổ đông sáng lập, vốn điều lệ đăng ký là 82 tỷ đồng;
 • Ngày 24/11/2006, thành lập Khu công nghiệp Bàu Xéo;
 • Ngày 17/12/2008, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 12/5/2014;
 • Ngày 19/12/2016, Công ty đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Thống Nhất lên Sàn chứng khoán Hà Nội.
Quá trình tăng vốn:
 • Năm 2007, vốn điều lệ sau khi phát hành là 65.600.000.000 đồng
 • Ngày 28/12/2010, vốn điều lệ sau phát hành là 82.000.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh: 
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp;
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư, khu dịch vụ;
 • Xây dựng các hạng mục công trình trong khu công nghiệp, khu dân cư và khu dịch vụ;
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư và các dịch vụ kinh doanh khác phục vụ khách hàng đầu tư;
 • Kinh doanh nước sạch;
 • Hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại.
Địa bàn kinh doanh:
           KCN Bàu Xéo, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Đường số 2A-KCN Bàu Xéo, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61)3924377/số fax: (84-61)3924692

Người công bố thông tin: ”

Email: info@bauxeo.com.vn

Website: http://bauxeo.com.vn

Nguồn: Cafef.vn