Nhóm ngành: Nhiệt điện
Vốn điều lệ: 604,856,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 60,485,600 cp
KL CP đang lưu hành: 60,485,600 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2020
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2021

Giới thiệu:Lịch sử hình thành :

 • Giai đoạn “sơ khai” của Công ty với mốc xuất phát là thời điểm Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được thành lập trực thuộc Nhà máy điện Chợ Quán (Công ty Điện lực 2) gồm 2 tổ máy turbine F5. Hai tổ máy turbine khí F5 này lần lượt được vận hành phát điện vào tháng 5/1992 và tháng 8/1992;
 • Tháng 10/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được mở rộng và lắp thêm 2 tổ máy turbine khí F6 (công suất 37,5 MW/1 tổ);
 • Ngày 24/12/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được chuyển thành Nhà máy điện Bà Rịa trực thuộc Công ty Điện lực 2;
 • Tháng 04/1995, ty đã có nhiều bước tiến quan trọng và được đánh dấu bằng mốc thời điểm Nhà máy điện Bà Rịa chuyển trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN);
 • Như vậy, từ tháng 5/1996, Nhà máy điện Bà Rịa có tổng cộng 8 tổ máy turbine khí gồm 2 tổ máy turbine khí F5 và 6 tổ máy turbine khí F6. Tổng công suất thiết kế lên đến 271,8 MW;
 • Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Nhiệt điện Bà Rịa thành Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Lĩnh vực kinh doanh:

 • Sản xuất kinh doanh điện năng;
 • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo thiết bị điện, các công trình điện, các công trình kiến trúc nhà máy điện;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;
 • Mua bán vật tư thiết bị;
 • Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thi công lắp đặt các công trình công nghiệp;
 • Sản xuất nước cất, nước uống đóng chai;
 • Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại và dịch vụ có liên quan đến công việc chế tạo kim loại;
 • Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng;
 • Cho thuê thiết bị, tài sản cố định, cầu cảng, văn phòng;
 • Cho thuê phương tiện vận tải;
 • Kinh doanh nhà hàng, khách sạn;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Chế biến và kinh doanh nông sản;
 • Chế biến và kinh doanh hải sản;
 • Vận tải hành khách theo hợp đồng;
 • Vận tải, bốc dỡ hàng hóa.

Địa bàn kinh doanh: Phường Long Hương – Thành phố Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 84-(64) 2 212 811 Fax: 84-(64) 3 825 985

Người công bố thông tin: Bà Huỳnh Thị Huyền Trang

Email: info@btp.com.vn

Website: http://www.btp.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn