CSV – Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam

Nhóm ngành: Hóa chất
Vốn điều lệ: 442,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 44,200,000 cp
KL CP đang lưu hành: 44,200,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA-IAFC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

 Lịch sử hình thành:

 • Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam được thành lập vào ngày 21/07/1976 theo Quyết định số 240/HC của Tổng Cục Hóa Chất.
 • Giai đoạn từ 1976-1985: được thành lập trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị đóng trên nhiều địa bàn khác nhau, tập trung mọi nỗ lực để duy trì sản xuất ổn định nhằm phục vụ yêu cầu cấp bách của nền kinh tế theo những chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước.
 • Giai đoạn từ 1986-1996: Ngày 13/02/1993 Bộ Công nghiệp nặng ra Quyết định số 64/CNNg/TC về việc thành lập lại Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam và các đơn vị trực thuộc.Việc đầu tư đổi mới công nghệ ở Công ty được triến khai, sản xuất đạt hiệu quả tương đối tốt, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao.
 • Giai đoạn từ 1996-2006: chuyến đổi Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam – nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.  Chính phủ công nhận trở thành doanh nghiệp Nhà nước hạng I từ ngày 01/01/2001. Mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này là 15%/năm.
 • Giai đoạn từ 2006 –  2013 :  Ngày 20/08/2012 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 243/QĐ-HCVN về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 01/10/2012. Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam thành công ty cổ phần, Công ty đã thực hiện việc cổ phần hóa và hoàn tất việc tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 02/01/2014 với vốn điều lệ là 442 tỷ đồng.
 • Giai đoạn 2014 – nay:  Từ sau cổ phần hoá Công ty bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Đây là thời gian Công ty nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị mới, mở rộng nhà máy… nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo khi kinh tế đất nước hội nhập sâu rộng, phát huy hết công suất đáp ứng nhu cầu thị trường.
Thành tích đạt được:
 • Huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch Nước trao tặng (Quyết định số 791-QĐ/CTN ngày 25/4/2016) đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011-2015, góp phần vào sự ngiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc;
 •  Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Quyết định số 10-QĐ/HCVN ngày 14/01/2016) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 90 ngày thi đua nước rút cuối năm 2015 nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Giải Nhì);
 • Cờ thi đua của Công đoàn Công thương (Quyết định số 01-QĐ/CĐCT ngày 04/01/2016) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Thị phần của doanh nghiệp: Thị phần một số sản phẩm chính của doanh nghiệp về cơ bản chiếm từ 25%-30% (sản phẩm NaOH, Silicate, PAC), từ 45%-50%  (sản phẩm H2SO4, HCl)

Vị thế của doanh nghiệp: Là 1 trong những DN sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản hàng đầu ở Việt Nam. Sản phẩm của DN là nguyên liệu sản xuất cho các ngành sản xuất khác của ngành kinh tế quốc dân.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất sản phẩm hóa chất
 • Sản xuất máy chuyên dụng khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Khai thác và chế biến khoáng sản bauxite
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Chế biến các sản phẩm muối ăn dùng trong thực phẩm

Sản phẩm chủ chốt:  NaOH, HCl, Clor lỏng, H2SO4, Phèn, Phốt pho vàng, PAC, Silicate..

Chiến lược phát triển: Giữ ổn định sản xuất đối với các dây chuyền sản xuất hiện hữu, tập trung mọi nguồn lực cho dự án di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 về KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai đồng thời kết hợp nâng công suất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 6620 – (028) 3822 5373 Fax:(028) 3824

Người công bố thông tin: Ông Lê Tùng Lâm

Email: sbcc@sochemvn. com

Website: http://www.sochemvn.com/

Nguồn: Cafef.vn