DTD – Công ty CP Đầu tư phát triển Thành Đạt (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Đầu tư phát triển Thành Đạt

Nhóm ngành: Xây dựng chuyên biệt
Vốn điều lệ: 307,360,250,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 30,736,025 cp
KL CP đang lưu hành: 30,736,025 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu Khí – MCK: PSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
  • Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt tiền thân là Công ty Xây dựng Thành Đạt được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0700194008, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 07/05/2001, với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng các công trình dân dụng, san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận.
  • Ngày 22/11/2006, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và đổi tên thành Cồng ty TNHH Xây dựng Thành Đạt với số vốn điều lệ là 6.500.000.000 đồng. Công ty đã tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng ngày 10/01/2014 và hoàn thành việc tăng vốn này vào tháng 04 năm 2014.
  • Tháng 11/2015, Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt được chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 27/11/2015 theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0700194008 thay đổi lần thứ 13 với số vốn điều lệ là 120.000.000.000 đồng.
  • Tháng 5/2016, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty quyết định tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng lên mức 150.000.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  • Ngày 01/08/2016, Công ty được cấp Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15, với số vốn điều lệ mới là 200.000.000.000 đồng.
  • Ngày 28/06/2017, Công ty được Uỷ Ban Chứng Khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng với tổng số vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng.
  • Ngày 26/09/2017, Công ty đã được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chấp thuận lưu ký với mã chứng khoán: DTD, số lượng chứng khoán đăng ký là 20.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
  • Xây dựng cơ bản;
  • Thương mại bê tồng thương phẩm và một số hoạt động khác (Khai thác khoảng sản; Kinh doanh nước sạch; Dịch vụ bến xe…)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, T.P Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3850 936 Fax 0226 3883 136

Người công bố thông tin: Ông Vũ Đức Quý – Kế toán

Website: http://thanhdathanam.vn/

Nguồn: Cafef.vn