Nhóm ngành: Hóa chất
Vốn điều lệ: 109,880,590,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 10,988,059 cp
KL CP đang lưu hành: 10,988,280 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty TNHH Chứng khoán ACB – MCK: ACBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA-IAFC – 2012
– Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA-IAFC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Nhà máy Hóa chất số I Việt Trì được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 04/11/1959.
  • Năm 1995, Nhà máy được Nhà nước chuyển đổi tên thành Công ty Hóa chất Việt Trì.
  • Năm 2005, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình của Nhà nước. Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì chính thức hoạt động từ 04/01/2006. Vốn điều lệ tại ngày thành lập là 31.000.000.000 đồng, Nhà nước chiếm gần 70% còn lại là của CBCNV.
  • Tháng 5/2007 thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2007, Công ty đã thực hiện tăng vốn lần thứ nhất lên 34.410.000.000 VNĐ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2006 với tỷ lệ 11% cho cổ đông hiện hữu.
  • Theo giấy phép phát hành số 298/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 06/03/2008, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên với số cổ phần là 997.713 cổ phần nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên thành 44.387.130.000VNĐ (Chi tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long xác nhận tại báo cáo kiểm toán vốn ngày 30/07/2008).
  • Ngày 08/05/2009 thời điểm niêm yết theo Thông báo số 174/TB-TTGDHN do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2009, số lượng niêm yết: 4.438.713 cổ phiếu.
  • Ngày 03/7/2013, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với số cổ phần là 614.560 cổ phần nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên thành 78.487.720.000 VNĐ

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất Xút, Axit HCI, Clo lỏng, Javen, Thủy tinh lỏng, Phân bón tổng hợp NPK, các chất giặt rửa và các sản phẩm có gốc Clo như: BaCI2, CaCI2, ZnCI2.
  • Kinh doanh các ngành nghề khác khi có đủ điều kiện.

Địa chỉ: Phố Sông Thao, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 84-(210) 391 3743 Fax: 84–(210) 391 15 12

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Hương – Nhân viên kế toán

Email: hcvtqt@hn.vnn.vn

Website: http://www.vitrichem.vn/

Nguồn: Cafef.vn