Nhóm ngành: Truyền tải và phân phối điện năng
Vốn điều lệ: 764,279,480,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 58,971,442 cp
KL CP đang lưu hành: 58,905,967 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – MCK: CTS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Sở Điện lực Khánh Hoà được thành lập theo Quyết định 554 NL/TCCB –LĐ ngày 30 tháng 06 năm 1993 của Bộ Trưởng Bộ Năng lượng. Điện lực Khánh Hoà là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 3 được thành lập trên nền tảng Sở Điện lực Khánh Hoà theo Quyết định số 261 ĐVN/TCCBLĐ ngày 08/03/1996 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
 • Ngày 06/12/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 161/2004/QĐBCN về việc chuyển Điện lực Khánh Hoà thành Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà
 • Ngày 1/7/2005 Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ là 163.221.000.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% tương đương 83.242.800.000 đồng
 • Ngày 12/7/2005 TTGDCK HN có quyết định số 06/QĐTTGDCKHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán KHP ngày 14/07/2005 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.Tổ chức tư vấn: công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam. Kiểm toán độc lâp: công ty kiểm toán Việt Nam (VACO).
 • Ngày 08/12/2006 UBCK Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết số 107/UBCKGPNY cho cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán TPHCM, ngày 27/12/2006 cổ phiếu KHP của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm GDCK TPHCM.
 • Năm 2006 – 2013, Công ty đã tiếp tục phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 415.512.960.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giũ 51,53% vốn điều lệ Công ty – tương đương 214.144.270.000 đồng. Từ sau khi cổ phần hóa. Công ty đã tăng cường củng cố cơ cấu tổ chức và cái tiến phương phs quản lý, sắp xếp gọn nhẹ bộ máy đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng; Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel;
 • Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110 kV;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110 kV và các công trình viễn thông;
 • Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV, các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện; kinh doanh thiết bị viễn thông; kinh doanh thương mại, dịch vụ khách sạn, thiết bị và phần mềm máy vi tính,
 • Dịch vụ khách sạn
 • Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng
 • Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng. Kinh doanh các dịch vụ viễn thông công cộng và internet.
 • Vận chuyển hàng hoá;
 • Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp dưới 110 kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4; Thí nghiệm Thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV. Kiểm định công tơ điện;
 • Đại lý bảo hiểm
 • Kinh doanh dịch vụ quản cáo
 • Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí (trừ máy móc, thiết bị)
 • Đại lý bảo hiểm.

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại: (84-58) 222 0220 Fax: (84-58) 382 3828

Người công bố thông tin: Ông Lê Anh Khôi – 0963124579

Email: pckhanhhoa@cpc.vn

Website: https://pckhanhhoa.cpc.vn/

Nguồn: Cafef.vn