Nhóm ngành: Sản xuất Thép
Vốn điều lệ: 150,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 15,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 15,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – MCK: IRS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2021

Giới thiệu: 

Quá trình hình thành và phát triển:

 • Năm 2003: Công ty TNHH Thép Mê Lin được thành lập với số vốn điều lệ 10 tỷ đồng
 • Tháng 9 Năm 2003: Tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng
 • Năm 2007 – Năm 2010: Tăng vốn 4 lần từ 15 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng
 • Năm 2011: Thành lập lập chi nhánh Công ty TNHH Thép Hải Phòng
 • Năm 2015: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Thép Mê Lin sang Công ty Cổ phần thép Mê Lin
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng
 • Năm 2017: Trở thành công ty đại chúng với mã chứng khoán
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa phân vào đâu Chi tiết:- Gia công, sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết:- Sản xuất các sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc, thiết bị)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: – Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc thay thế
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: – Mua bán sắt, thép, ống thép, kim loại màu – Mua bán khoáng sản, kim loại (theo quy định hiện hành của Nhà nước)
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết:- Dịch vụ cho thuê kho
 • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết:- Kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ  sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, khu đô thị, cho thuê Văn phòng,căn hộ
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết:- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)

Địa chỉ: Khu hành chính số 8 – Phường Đống Đa – Thành Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211)2479553 Fax : (0211)2479553

Người công bố thông tin: Ông Phạm Quang – Giám đốc

Website: http://melinsteel.vn/

Nguồn: Cafef.vn